Anmälan

Introduktion LOU dag 4, fördjupning
Plats
Utbildningen hålls digitalt
Startdatum
den 26 maj 2021 kl 09:00-16:00
Avgift
5 995 kr alt. 5 495 kr