Jonas Frändestam

Upphandlingskonsult
Skicka e-post

Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

Helena Ottosson Kraus

Upphandlingskonsult
Skicka e-post

Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

Gustav Blomberg

Upphandlingskonsult
Skicka e-post

Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a. försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
Förvaltningsrätten i Stockholm.

Stephanie Konac

Upphandlingskonsult
Skicka e-post

Stephanie arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför främst varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat läkemedel, konsulttjänster, fastighetstjänster, kommunikationstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

Karen Arista

Upphandlingskonsult
Skicka e-post

Karen arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete, förvaltningsjuridik, GDPR och IOP från kommunal sektor. Karen har en juristexamen från Stockholms universitet.

Sophia Klang Törnberg

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 55
Mobil:
072 539 97 28
Skicka e-post

Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

Mårten Nyström Holm

Upphandlingskonsult
Skicka e-post

Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar.Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

Sofie Jakandré

Affärsrådgivare, AffärsConcept
Tel:
040 661 62 14
Mobil:
072 999 42 77
Skicka e-post

Sofie arbetar med organisationsutveckling, rådgivning och genomför upphandlingar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i många typer av upphandlingar både inom entreprenad och varu- och tjänsteupphandlingar. Hon har bland annat genomfört förhandlade förfaranden på både svenska och engelska. Sofie har erfarenhet av arbete i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till avtalsförvaltning och uppföljning av leverantörer.

Sofie har också erfarenhet av projektledning, att utveckla inköpsorganisationer, införa kategoribaserat inköp och ta fram inköpsstrategier samt implementering av inköpssystem.

Sofie har en filosofie magisterexamen i biologi med inriktning mot miljöledning och miljörevision och har en lång erfarenhet från miljö-, avfalls- och energibranschen, där hon bland annat har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom upphandling.