Stockholms Inköpscentral

Stockholms Inköpscentral (STIC) samordnar upphandlingar för kommuner i Stockholms län och tar fram gemensamma ramavtal utifrån ett regionalt behov. Genom samarbetet har du som arbetar i de deltagande kommunerna också möjlighet till värdefullt erfarenhets- och kompetensutbyte med andra som ingår i STIC.

Vi på STIC driver upphandlingssamarbetet i Stockholm och ser positivt på den möjlighet till kompetensutbyte det innebär för dig som verkar i regionen. Genom samarbetet skapar vi närhet till kommunernas verksamheter och du har stor chans att påverka.

Vi arbetar för att alla aktivt ska delta och för att säkerställa de lokala behoven i det regionala sammanhanget. Din insats är liten i förhållande till hela upphandlingsprocessens och vi vågar påstå att du får hög avkastning på ditt investerade engagemang!

En av tre Stockholmskommuner är med i inköpscentralen

I Stockholms län finns 26 kommuner som, förutom en bred demografi, även rent geografiskt täcker in såväl tätort och Sveriges huvudstad som skärgård, lantbruk, glesbygd och skog. Mellan nationella och lokala ramavtal uppstår ofta ett glapp för områden där regionala behov kan samordnas – det är här vi kommer in! Stockholms Inköpscentral bildades våren 2013 och idag deltar tolv av länets kommuner i samarbetet.

Stockholms inköpscentral vill ha fler medlemmar

Vår avsikt är att växa och att fler kommuner ska vilja ansluta sig. Vi har därför utformat samarbetet för att göra det enkelt för nya kommuner att komma med. Det enda du behöver göra för att bli en del av samarbetet och kunna utnyttja de ramavtal som vi upphandlar, är att ansluta din kommun till samarbetsavtalet och garantera ett årligt utnyttjande av verksamheten. Om du är intresserad, vänligen kontakta STIC@sklkommentus.se. Välkommen!

Kommentarer (1)

Dan Damsgård (föreståndare på F3nix omsorg i Stockaryd)

1. Skrivet den 10 juni 2018 kl. 07.11

Om jag förstår saken rätt så kommer det att bli en ny upphandling av HVB och andra boendeformer missbruk vuxna STIC 2016 inför 2019-05.
Jag vill gärna delta i den upphandlingen och gärna delta i diskussionerna inför detta.
mvh
Dan Damsgård
dan@f3nix.nu
0761862094

Skriv en kommentar