Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2

Ramavtal Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2 erbjuder produkter som utgår ifrån användares behov.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2

2015-09-07 till 2019-09-06

Leverantörerna har ett stort och varierat sortiment. Ni väljer själva produkt, anpassad och utprovad efter användares egna förutsättningar.

Ramavtalet Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2 omfattar

Bland annat produkter som:

 • Hjälpmedel för minnesstöd
 • Röstgeneratorer
 • Röstförstärkare för personligt bruk
 • Tyngdtäcken
 • Ur och klockor
 • Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i befintliga prislistor

  Vid särskild fördelningsnyckel hämtas priserna från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Beställningen sker ifrån den leverantör som bäst motsvarar kravet och behovet till lägst kostnad.
 4. Följ mallarna när du gör ditt avrop

  Följ instruktioner och eventuella mallar under fliken Stöddokument. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 5. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 6. Skicka ditt avrop till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka ditt avrop till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 7. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 8. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

 9. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information juli 2016: Ingen ny upphandling av hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

Beslut har tagits att SKI inte kommer genomföra någon ny upphandling av hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation. Nuvarande avtal, Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2, löper till och med 2019-09-06, inklusive förlängningsoptioner.