Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

Ramavtal Hälso- och sjukvårdsmaterial täcker det huvudsakliga behovet av hälso- och sjukvårdsmaterial av förbrukningskaraktär.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

2020-05-09 till 2024-05-08

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Ny prislista börjar gälla från 20201013. Se prislistan under fliken Stöddokument nedan.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet har en omfattning som sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/skola och regioner.

I ramavtalet ingår också kostnadsfri vägledning och utbildning kopplad till de produkter som omfattas av ramavtalet.

Upphandlingen är indelad i två avtalsområden och OneMed är ensam leverantör för båda områdena.

Förbandsmaterial och sårvård - A, exempel:

 • Förband
 • Kompresser
 • Häftor
 • Tejp
 • Bindor
 • Bandage
 • Fixering
 • Plåster
 • Sårtvätt
 • Första hjälpen-tavlor

Hälso- och sjukvårdsmaterial - B, exempel:

 • Handskar
 • Skyddsutrustning
 • Desinfektionsmedel
 • Personliga hygienprodukter
 • Injektions- och infusionsmaterial
 • Provtagningsmaterial
 • Riskavfallskärl
 • Instrument
 • Inkontinensprodukter
 • Medicinska förbrukningsartiklar

Kort om priser

I upphandlingen har en varukorg använts för att utvärdera pris på de produkter som enligt statistik köps mest inom detta område. Produkterna som ingått i varukorgen har generellt sett mer pressade priser och är markerade i prisbilagan. För den som använder katalog i e-handelssystem rekommenderas att de produkter som ingått i varukorgen markeras med ”tumme upp” eller liknande.

Utöver varukorgen har leverantören prissatt ett omfattande övrigt sortiment av produkter för att tillgängliggöra ett brett sortiment av hälso- och sjukvårdsartiklar.

Prislistan ligger bland övriga avtalshandlingar.

Vägledning

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen, du hittar dokumenten under fliken Stöddokument.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren, samtliga avtalshandlingar och uppgifter om leverantören.

Information om leveranser och corona

20201106: Onemed uppmanar alla kunder att se över förråden och beställa behovet för hela jul- och nyårsperioden så snart som möjligt. För leverans innan jul måste beställningar vara Onemed tillhanda senast fredag den 18 december kl 12.00. Behöver ni leverans till första advent måste era ordrar inkomma senast den 15 november.

Onemed påminner om att sortimentet som är beställningsvara har extra lång leveranstid i och med de röda dagarna. Vänligen beställ därför detta sortiment i extra god tid.

Obs! Har ni fast leveransdag på någon av de röda dagarna, bör ni kontakta kundservice för att göra en överenskommelse gällande er leverans. Den 24, 25, 31 december och 1, 6 januari sker inga leveranser. Telefon: 0770-111 115 eller mejl: kundservice@onemed.com.

20200506: På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat kraftigt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras samt ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter.

För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören OneMed tillfälligt får höja sina priser på vissa artiklar. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter och personlig skyddsutrustning. Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Prishöjningen gäller från och med att ramavtalet träder i kraft den 9/5. Du hittar prisinformation under fliken "Stöddokument" nedan.

För mer information, tryck på plustecknet

20200320: Viktig information från OneMed Med anledning av corona-situationen kan OneMed med kort varsel tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Detta för att undvika onödig väntan för er.

Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. OneMed ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.

20200313: Information från Postnord och OneMed: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen. Beslutet gäller tills vidare.

20200310: Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Inköpscentralen har kontinuerlig kontakt med leverantören, som meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter, och inte restnotera. Det är alltså väldigt viktigt att inga bunkrar, för allas bästa.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop.

 3. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.