Förbrukningsartiklar 2014

Ramavtal Förbrukningsartiklar 2014 täcker ditt behov av medicinska förbrukningsartiklar.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Förbrukningsartiklar 2014

2016-05-09 till 2020-05-08

Produkterna sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, förskola/skola och regioner. Det är enkelt att avropa från ramavtalet.

Ramavtalet löper t.o.m. 2020-05-08 och ersätts därefter av ett nytt ramavtal, Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. Den upphandlingen är just nu överprövad.

Vad händer om vi blir avtalslösa?

Med anledning av den försening som uppstått på grund av överprövningen av Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 rekommenderar vi att ni som handlar på avtalet ser över era behov. Det går att lägga beställning på det ni behöver ända fram till avtalet löper ut den 8 maj. Observera att beställningar måste göras medan avtalet gäller, men leveranser får ske vid en senare tidpunkt.

Avropsavtal kan inte ingås efter det att ramavtalets avtalsperiod har upphört. Avropsavtal kan dock löpa som längst sex (6) månader efter ramavtalets giltighetstid har löpt ut.

Ramavtalet Förbrukningsartiklar 2014 omfattar

 • Förbandsmaterial
 • bindor, kompresser, fixering och övrigt
 • Handskar
 • Desinfektion
 • Injektions- och infusionsmaterial
 • Instrument

Information om leveranser och corona

20200326: På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat kraftigt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras samt ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter.

För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören OneMed tillfälligt får höja sina priser på vissa artiklar. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter (se fil prisjustering desinfektion (PDF-dokument, 600 kB, nytt fönster)). Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Prishöjningen gäller från och med 25/3. Avrop som gjorts innan detta datum påverkas inte per automatik av prishöjningen. Men upphandlande myndigheter som genomfört avrop kan komma att bli kontaktade direkt av OneMed med anledning av bolagets leveransproblem.

20200323: OneMed har publicerat en lista över lagerstatus på förbrukningsartiklar. Läs listan här (PDF-dokument, 422 kB, nytt fönster)

Klicka på plustecknet för mer information från leverantören

20200323: OneMed har publicerat en lista över lagerstatus på förbrukningsartiklar. Läs listan här (PDF-dokument, 422 kB, nytt fönster)

20200320: Viktig information från OneMed Med anledning av corona-situationen kan OneMed med kort varsel tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Detta för att undvika onödig väntan för er.

Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. OneMed ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.

20200313: Information från Postnord och OneMed: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen. Beslutet gäller tills vidare.

20200310: Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Inköpscentralen har kontinuerlig kontakt med leverantören, som meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter, och inte restnotera. Det är alltså väldigt viktigt att inga bunkrar, för allas bästa.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.