Trygghetslarm och larmmottagning

Detta ramavtal gör det möjligt för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Trygghetslarm och larmmottagning 2015

Ramavtalets löptid gick ut den 2020-10-17. Denna sida ligger kvar för de kommuner som har pågående kontrakt som löper efter ramavtalets utgång. Det nya avtalet beräknas vara på plats under november månad då ny ramavtalssida publiceras.

i
Tunstall har idag 16/10-20 gått ut med ett pressmeddelande om att trygghetslarmskedjan åter fungerar som vanligt. Vi söker nu bekräftelse på att larmkedjan fungerar och för därför samtal med de kommuner vi varit i kontakt med. Tunstall publicerar information på sin hemsida och i Tunstall Connect. Sammanställd information om de pågående störningarna finns på följande webbadress, https://tunstall.service-now.com/csm

Om ramavtalet

Syftet med ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal. Ramavtalet underlättar beställningen av tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv.

Ramavtalet omfattar

Produkter och tjänster uppdelat på fyra delområden:

Digitala trygghetslarm
Digital larmmottagning
Kommunikationen mellan larm och larmmottagning
Tio olika tillbehörslarm, bland annat säng-, rökdetektor- och röstlarm

Delområdena kan delas upp i följande:

 • Hela larmkedjan (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.
 • Larmkedjan exklusive kommunikation (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation (exempelvis fast eller mobil IP)
 • Separata trygghetslarm
  Kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.
 • Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

Upphandlingen av nytt avtal försenad

Upphandlingen Trygghetslarmm och larmmottagning 2019 har blivit försenad och beräknas vara på plats i november 2020.