Trygghetslarm och larmottagning 2019

De tillfälliga ramavtalen ska möta det ökade behovet av digitala trygghetstjänster och produkter som möjliggör för äldre och personer med funktionsnedsättning att tryggt bo kvar hemma och kunna tillkalla hjälp vid behov.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Trygghetslarm och larmmottagning 2019

2020-12-11 till 2022-06-10

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för det tillfälliga ramavtalet. Avtalstiden är maximalt 18 månader och det finns ingen möjlighet till förlängning.

Ramavtalet omfattar

De tillfälliga ramavtalen omfattar digitala stationära trygghetslarm. Vidare ingår larmmottagning, kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmmottagningen samt tillhörande tjänster och produkter så som tillbehörslarm, installation, utbildning, service och support i upphandlingen.

Följande delområden omfattas av de tillfälliga ramavtalen:

 • Delområde 1 - Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
 • Delområde 2 - Stationära trygghetslarm
 • Delområde 3 – Larmmottagning

Vad gäller delområde 1 (Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan) och delområde 2 (Stationära trygghetslarm), tar dessa delområden i första hand sikte på stationära trygghetslarm för ordinärt boende, men den upphandlade utrustningen i delområde 1 och 2 kan användas i särskilt boende.

De tillfälliga ramavtalen omfattar hyra och köp av trygghetslarm och tillbehör.

Stöd för avrop

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar inför eller under ditt avrop.

Inköpscentralen erbjuder alla som använder avropet en genomläsning av era underlag inför att ni genomför er förnyade konkurrensutsättning. Vi fokuserar på att säkerställa att kraven är tydligt formulerade skicka era underlag till ski-kundsupport@sklkommentus.se Vi beräknar att kunna svara inom 10 arbetsdagar.

Under ramavtalets löptid följer vi upp ramavtalsleverantörerna vilket underlättar kommunernas egen hantering och uppföljning.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsät

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.