Läromedel

Ramavtalet ger dig möjlighet att beställa tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Läromedel 2014

2015-02-23 till 2019-02-22

Det är enkelt att beställa tryckta och interaktiva läromedel med tillbehör. Ramavtalet erbjuder rabatter för alla beställningar, inte bara för terminsbeställningar.

Ramavtalet Läromedel 2014 omfattar

 • Delområde 1: Tryckta läromedel
 • Delområde 2: Interaktiva läromedel
 • Ramavtalet omfattar även tillhörande komponenter, som CD, DVD, kassetter eller motsvarande, samt övrigt pedagogiskt material.

Förmånliga villkor

Rabattvillkoren på ramavtalet är inte begränsade till att gälla vid terminsbeställningar, som annars är vanligt, utan gäller för alla beställningar oavsett när de genomförs.

Det finns möjlighet till samordnad varudistribution, vilket innebär att leveranser sker till en omlastningscentral istället för till varje skola/beställande enhet. Att sköta distributionen på det här sättet spar både på miljön och administrativa resurser för avropande myndigheter.

Beställning inom delområde 1 Tryckta media:
Görs direkt via LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag.

Beställning inom delområde 2 Interaktiva läromedel:
Görs i första hand från Komplementskolan Sverige AB och i andra hand från LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.