Stödboende 2017

Stödboende 2017 är ett ramavtal som möter behovet av placeringar i tillståndspliktiga stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en föranmälan och därmed är avropsberättigade på avtalet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Stödboende 2017

2019-04-01 till 2023-03-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Avtalet är uppdelat på fyra områden:

  1. Stödboende för ensamkommande, 16-17 år, asylsökande/TUT/PUT
  2. Stödboende för ensamkommande TUT/PUT, 18-20 år,
  3. Stödboende, 16-17 år
  4. Stödboende, 18-20 år

Urvalsdatabas för matchning

Stöd vid placering och ökad transparens om kvalitet. Sök fram verksamheter utifrån individens behov och önskemål i urvalsdatabasen här.

Kommuner

Urvalsdatabasen är ett användarvänligt tekniskt stöd för att underlätta matchningsprocessen vid placering. För att komma igång med urvalsdatabasen behöver du:

  • Försäkra dig om att din kommun har rätt att använda ramavtalet och har gjort en så kallad avropsanmälan. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker.
  • Skapa inloggning genom att fylla i formuläret via länken här. Bekräftelse om att ditt konto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.

För frågor om urvalsdatabasen och inloggning, kontakta teknisk support hos Placeringsinfo på telefon 010-179 00 00 (mån-ons kl. 9-11) eller e-post ski@placeringsinfo.se.

Verksamhet

Du som verksamhet har möjlighet att ändra och hålla de uppgifter som presenteras i urvalsdatabasen uppdaterade.

Ta hjälp av stöddokumenten

Med hjälp av stöddokument vill vi ge en så tydlig bild som möjligt om vilken kvalitet ni kan förvänta er och vilka villkor som gäller under placeringstiden. Läs mer om dokumenten nedan. Samtliga dokument finns under fliken Stöddokument.

Avropsberättigade parter

I stöddokumentet Avropsberättigade parter hittar du de kommuner som har föranmält sitt intresse för att använda ramavtalet. Det krävs att kommunen har föranmält sig för att ha rätt att använda ramavtalet.

Placeringsavtal

Den här mallen är bra att använda för att teckna avtal vid placeringstillfället och är anpassad till de krav som ställts i ramavtalet. Mallen publiceras inom kort.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av viktiga krav och villkor som är kopplade till placeringen.

Uppföljning av ramavtalet

Läs mer om hur ramavtalen kommer att följas upp och hur ansvarsfördelningen ser ut i stöddokumentet ”Uppföljning av ramavtalet Stödboende 2017”.

Information med anledning av covid-19

Verksamheter inom HVB Barn och unga samt Stödboende som har tillfälligt stängt/placeringsstopp till följd av covid-19 kan meddela kommunerna detta via vår urvalsdatabas. Inköpscentralen bevakar utvecklingen av krisberedskap på ramavtalen HVB Vuxna med missbruk, HVB Barn och unga, Stödboende och Konsulentstödd familjehemsvård. Bevakningen är på övergripande nivå och innebär inte att tillse att varje enskild verksamhet har en beredskap för att hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning. Vi bedömer att detta i dagsläget ligger lämpligast hos de placerande kommunerna, som är ytterst ansvariga för att enskilda får det stöd som de behöver.

I övrigt hänvisar vi till IVO som samlat information om covid-19 på denna sida. https://www.ivo.se/om-ivo/fragor-och-svar/faq-corona/

Tänk på detta när du placerar

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att

  • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering
  • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs
  • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.