Stödboende

Stödboende 2017 är ett ramavtal som möter behovet av placeringar i tillståndspliktiga stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en föranmälan och därmed är avropsberättigade på avtalet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Stödboende 2017

2019-04-01 till 2021-03-31
i
Excelfilen med antagna utförare och deras priser som finns under fliken Stöddokument uppdateras löpande.

Avtalet är uppdelat på fyra områden:

  1. Stödboende för ensamkommande, 16-17 år, asylsökande/TUT/PUT
  2. Stödboende för ensamkommande TUT/PUT, 18-20 år,
  3. Stödboende, 16-17 år
  4. Stödboende, 18-20 år

Avtalsdatabasen är på väg

Vi arbetar just nu för att ta fram en avtalsdatabas kopplad till ramavtalet för att underlätta matchningsprocessen vid placering.

I väntan på att denna ska bli klar finns excel-filer med uppgifter om antagna utförare och deras priser. Det finns fortfarande utförare som inte har hunnit teckna avtal men vi uppdaterar listan löpande.

Ta hjälp av stöddokumenten

Med hjälp av stöddokument vill vi ge en så tydlig bild som möjligt om vilken kvalitet ni kan förvänta er och vilka villkor som gäller under placeringstiden. Läs mer om dokumenten nedan. Samtliga dokument finns under fliken Stöddokument.

Avropsberättigade parter

I stöddokumentet Avropsberättigade parter hittar du de kommuner som har föranmält sitt intresse för att använda ramavtalet. Det krävs att kommunen har föranmält sig för att ha rätt att använda ramavtalet.

Priser och kontaktuppgifter

Excelfiler med uppgifter om antagna utförare och deras priser. Excelfilen kommer ersättas av en urvalsdatabas när den är klar.

Placeringsavtal

Den här mallen är bra att använda för att teckna avtal vid placeringstillfället och är anpassad till de krav som ställts i ramavtalet. Mallen publiceras inom kort.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av viktiga krav och villkor som är kopplade till placeringen.

Uppföljning av ramavtalet

Läs mer om hur ramavtalen kommer att följas upp och hur ansvarsfördelningen ser ut i stöddokumentet ”Uppföljning av ramavtalet Stödboende 2017”.

Tänk på detta när du placerar

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att

  • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering
  • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs
  • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.