HVB vuxna med missbruk 2016

HVB vuxna med missbruk 2016 är ett ombudsavtal som enbart kan användas av de 77 kommuner som anmälde sig till upphandlingen. Avtalet tillgodoser huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB vuxna med missbruk 2016

Avtalsperiod 2018-01-15 till 2020-09-14

Ramavtalet HVB vuxna med missbruk 2016 omfattar

Ramavtalet är uppdelat på fyra områden:

  • HVB Utredningsplacering
  • HVB Behandlingsplacering
  • HVB Omvårdnadsplacering
  • Arbetskooperativ

Använd avtalsdatabasen för rätt placering

Vår urvalsdatabas fungerar som ett stöd vid placering. Här kan du söka bland samtliga verksamheter som tecknat ramavtal och filtrera fram de som matchar individens särskilda behov. Databasen innehåller omfattande information om varje verksamhet. Till databasen.

Ta hjälp av stöddokumenten

Med hjälp av stöddokument vill vi ge en så tydlig bild som möjligt om vilken kvalitet ni kan förvänta er och vilka villkor som gäller under placeringstiden. Läs mer om varje dokument nedan. Samtliga dokument finns under fliken Stöddokument.

Deltagande kommuner

I stöddokumentet Deltagande kommuner hittar du de kommuner som är ramavtalspart i detta ramavtal och som uppdragit åt SKI att genomföra denna ombudsupphandling.

Antagna utförare

Om du vill du läsa varje utförares anbud, kontakta deltagande kommuner.

Placeringsavtal

Mall som kan användas för att teckna avtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till kraven som ställts i ramavtalet.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av de krav och villkor som är kopplade till placeringsprocessen.

OBS! Vi har identifierat ett tekniskt fel i databasen för de företag som bedriver flera verksamheter.

Informationen om företagens olika verksamheter har blivit sammanblandade internt inom företagen. Priserna har dock kontrollerats och stämmer. Vi arbetar skyndsamt med att korrigera övrig information. Fram tills att allt är korrigerat så hänvisar vi till att läsa mer om verksamheterna på deras hemsidor.

Vi räknar med att felet ska vara fullt åtgärdat innan vecka 43.

Informationen om övriga verksamheter ska vara korrekta.

Har ni frågor eller upptäcker andra felaktigheter i databasen, så kontakta oss.