HVB vuxna med missbruk 2016

HVB vuxna med missbruk 2016 är ett ombudsavtal som enbart kan användas av de 77 kommuner som anmälde sig till upphandlingen. Avtalet tillgodoser huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport så hjälper vi dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB vuxna med missbruk 2016

Avtalsperiod 2018-01-15 till 2019-09-14

Ramavtalet HVB vuxna med missbruk 2016 omfattar

Ramavtalet är uppdelat på fyra områden:

 • HVB Utredningsplacering
 • HVB Behandlingsplacering
 • HVB Omvårdnadsplacering
 • Arbetskooperativ

Använd avtalsdatabasen för rätt placering

Vår urvalsdatabas fungerar som ett stöd vid placering. Här kan du söka bland samtliga verksamheter som tecknat ramavtal och filtrera fram de som matchar individens särskilda behov. Databasen innehåller omfattande information om varje verksamhet. Till databasen.

Ta hjälp av stöddokumenten

Med hjälp av stöddokument vill vi ge en så tydlig bild som möjligt om vilken kvalitet ni kan förvänta er och vilka villkor som gäller under placeringstiden. Läs mer om varje dokument nedan. Samtliga dokument finns under fliken Stöddokument.

Deltagande kommuner

I stöddokumentet Deltagande kommuner hittar du de kommuner som är ramavtalspart i detta ramavtal och som uppdragit åt SKI att genomföra denna ombudsupphandling.

Antagna utförare

Listor över vilka verksamheter som tecknat ramavtal inom respektive delområde.

Om du vill du läsa varje utförares anbud, kontakta din kommun.

Placeringsavtal

Mall som kan användas för att teckna avtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till kraven som ställts i ramavtalet.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av de krav och villkor som är kopplade till placeringsprocessen.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag placera på ramavtalet?

  Titta i fliken Stöddokument om din kommun finns bland de som är ramavtalspart i detta ombudsavtal. Du kan också vända dig till SKI kundsupport.

 2. Sök i avtalsdatabasen

  Hitta rätt verksamhet utifrån individens behov och önskemål genom olika urvalsalternativ. Matchande verksamheter filtreras fram och du kan läsa igenom de beskrivningar som finns om varje hem. Till avtalsdatabasen. 

 3. Kontakta utförarna

  I avtalsdatabasen hittar du kontaktuppgifter till varje verksamhet.

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder