HVB Barn och unga 2017

Ramavtalet ska möta kommunernas huvudsakliga behov för externa placeringar av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering. Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en föranmälan och därmed är avropsberättigade på avtalet. Du som upphandlingsansvarig gör alltid avropsanmälan på ramavtalet först, därefter kan beställare i din organisation börja placera utifrån villkoren i avtalet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB - Barn och unga 2017

2019-02-15 till 2021-02-14
i
Nu finns nya versioner av filen Priser och Antagna leverantörer under fliken Stöddokument nedan med info om verksamheternas pris, kontaktuppgifter, kommun, åldersintervall och inriktning.

Ramavtalet HVB Barn och Unga 2017 omfattar

Ramavtalet är uppdelat på nio delområden:

  1. HVB akutplacering barn 0-17 år
  2. HVB akutplacering barn 0-17 år med förälder
  3. HVB utredning barn 0-17 år
  4. HVB utredning barn 0-17 år med förälder
  5. HVB behandling barn 0-17 år
  6. HVB behandling barn 0-17 år med förälder
  7. HVB akutplacering unga 18-20 år
  8. HVB utredning unga 18-20 år
  9. HVB behandling unga 18-20 år

Avtalsdatabasen är på väg

Vi arbetar just nu för att ta fram en urvalsdatabas kopplad till ramavtalet för att underlätta matchningsprocessen vid placering.

I väntan på att denna ska bli klar finns excel-filer med antagna utförare och deras priser.

Ta hjälp av stöddokumenten

Med hjälp av stöddokument vill vi ge en så tydlig bild som möjligt om vilken kvalitet ni kan förvänta er och vilka villkor som gäller under placeringstiden. Läs mer om varje dokument nedan. Samtliga dokument finns under fliken Stöddokument.

Avropsberättigade parter

I stöddokumentet Avropsberättigade parter hittar du de kommuner som har föranmält sitt intresse för att använda ramavtalet. Det krävs att kommunen har föranmält sig för att ha rätt att använda ramavtalet.

Antagna utförare

Här finns listor över vilka verksamheter som tecknat ramavtal inom respektive delområde.

Placeringsavtal

Den här mallen är bra att använda för att teckna avtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till de krav som ställts i ramavtalet.

Ramavtalsvillkor

Kommer inom kort. Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av viktiga krav och villkor som är kopplade till placeringen.

Avtalsdatabasen är tyvärr försenad, och planeras att vara på plats under november månad.