Sociala tjänster

Kategorin Sociala tjänster omfattar ramavtal för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika placeringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

Kontaktperson

Frida Skårner

Frida Skårner

Tel:
08-709 59 27
Skicka e-post

Kategoriansvarig Frida Skårner berättar om sin kategori

"Sociala tjänster är ett område i ständig förändring både avseende behov, men också utifrån ny lagstiftning och politiska beslut. Förändringarna kan ske snabbt inom vissa delar. Vi vill bidra på ett positivt sätt genom att genomföra upphandlingar som drar nytta av den konkurrens som finns på marknaden och att utförarna får möjlighet att vid placering jämföras på lika villkor. Därför arbetar vi för att få transparens i pris och kvalitet så varje kommun och utförare i förväg kan förutspå kostnaderna för en placering. Kategorin kommer under kommande år närma sig kommuner och branschen för att förbättra upphandling samt uppföljning och identifiera nya områden att hjälpa socialtjänsten inom.

Utveckling: Inom kategorin arbetar vi för att i dialog med kommuner, intresseorganisationer, myndigheter, SKL och branschorganisationer vara så relevanta som möjligt inom detta oerhört viktiga område."

Ramavtal inom Sociala tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
HVB vuxna med missbruk 2016 0001-01-01 -
Konsulentstödd familjehemsvård 2016 0001-01-01 -
Stödboende 2017 2021-03-31 -
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 2020-03-06 -
HVB - Barn och unga 2017 2021-02-14 -

Pågående upphandlingar inom Sociala tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Stödboende 2017 Pågående - April 2019
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018 Planerad - Januari 2020
SKL Kommentus UC