Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016

Detta ramavtal ska tillhandahålla arbeten och entreprenader av ledningsrenoveringar för trycksatta VA-ledningssystem.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016

2016-12-12 till 2019-12-22

Detta ramavtal ska tillhandahålla arbeten och entreprenader av ledningsrenoveringar för trycksatta VA-ledningssystem.

Om Ramavtalet

Ramavtalet omfattar ledningsrenoveringar för trycksatta VA-ledningssystem, allt för renoveringsarbetet erforderliga åtgärder. Det är uppdelat på tre olika entreprenadområden: Sliplining, hydraulisk rörspräckning och formpassat PE-rör.

Ramavtalet Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016 omfattar:

Allt för renoveringsarbetet nödvändiga åtgärder som exempelvis

 • TV-inspektion
 • Rengöring
 • Infodring/rörläggning
 • Förankring provisorium för vattendistribution
 • Iordningställande av objekten i fullt färdigt och driftdugligt skick

Observera att samtliga anslutningar till befintliga vattenledningar, avstängningsanordningar och brandposter utförs av dig som beställare. Om inte ska en skriftlig tilläggsbeställning göras till leverantören.

Tre olika entreprenadområden

Ramavtalet delas upp på tre entreprenadområden där uppdelningen består av olika metoder/tillvägagångssätt för ledningsrenoveringar.

 1. Sliplining
 2. Hydraulisk rörspräckning
 3. Formpassat PE-rör

Vilka kan göra avrop?

Entreprenadområde 1 och 2 

 • Danderyds kommun
 • Järfälla kommun
 • Värmdö kommun
 • Norrtälje kommun
 • Vaxholms Stad
 • Nacka Vatten AB

Entreprenadområde 3

 • Danderyds kommun
 • Norrtälje kommun
 • Vaxholms Stad

Avropa och beställ genom rangordning

Avtal är tecknat med sex leverantörer. Avrop sker via rangordning inom respektive entreprenadområde.

Stöd för avrop

Se leverantörer, publicerade ramavtal samt övriga bilagor nedan under Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Skrivet om avtalet