Strukturerad öppenvårdsbehandling missbruksvård STIC 2016

Detta ombudsavtal ska tillgodose kommunernas behov av öppenvårdsinsatser för personer fyllda 18 år och äldre. Personerna behöver behandling för beroende- eller missbruksproblem av alkohol, narkotika, läkemedel alternativt lösningsmedel.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Strukturerad öppenvårdsbehandling missbruksvård STIC 2016

Ramavtalet Strukturerad öppenvårdsbehandling missbruksvård STIC 2016 omfattar

Öppenvårdsbehandling och dess vårdinsatser som sker enskilt och/eller i grupp med en fastlagd modell/program
Tolvstegsbehandling eller KBT-behandling godkända av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande avropsberättigade:

Täby kommun
Vaxholms stad
Järfälla kommun
Lidingö Stad
Solna Stad
Danderyds kommun
Sollentuna Kommun
Norrtälje kommun

Avropa och beställ

Placeringar sker i första hand enligt rangordning efter lägst pris eller enligt kommunens behovsbedömning i samråd med den aktuella individen. Läs mer om rangordning.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder