Strukturerad öppenvårdsbehandling missbruksvård STIC 2016

Detta ombudsavtal ska tillgodose kommunernas behov av öppenvårdsinsatser för personer fyllda 18 år och äldre. Personerna behöver behandling för beroende- eller missbruksproblem av alkohol, narkotika, läkemedel alternativt lösningsmedel.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post