Solavskärmning STIC 2016

Ramavtalet Solavskärmning STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna. Syftet är att täcka deras behov av solavskärmning.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Solavskärmning STIC 2016

Ramavtalet Solavskärmning STIC 2016 omfattar

Solavskärmningsprodukter och tjänster uppdelade på två tjänsteområden:

  • Tjänsteområde 1: Service och reparation på befintliga solavskärmningar
  • Tjänsteområde 2: Solavskärmningsprodukter med installation och montering

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

  • Nacka kommun
  • Sollentunahem
  • Vaxholms stad
  • Solna stad

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (förmedlaren) ett avropsavtal. Efter beställningsförfrågan undertecknas överenskommen beställning av tjänster och kontrakt.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder