Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016

Ramavtal Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016 ska tillhandahålla arbeten och entreprenader av ledningsrenoveringar för trycksatta VA-ledningssystem.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Ledningsrenoveringar VA ledningar STIC 2016

Ramavtalet Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016 omfattar

 • TV-inspektion
 • Rengöring
 • Infodring/rörläggning
 • Förankring provisorium för vattendistribution
 • Iordningställande av objekten i fullt färdigt och driftdugligt skick

Observera att samtliga anslutningar till befintliga vattenledningar, avstängningsanordningar och brandposter utförs av beställaren. Om inte så ska en skriftlig tilläggsbeställning göras till leverantören.

Ramavtalet delas upp på tre entreprenadområden där uppdelningen består av olika metoder/tillvägagångssätt för ledningsrenoveringar.

 1. Sliplining
 2. Hydraulisk rörspräckning
 3. Formpassat PE-rör

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

Entreprenadområde 1 och 2

 • Danderyds kommun
 • Järfälla kommun
 • Värmdö kommun
 • Norrtälje kommun
 • Vaxholms Stad
 • Nacka Vatten AB

Entreprenadområde 3

 • Danderyds kommun
 • Norrtälje kommun
 • Vaxholms Stad

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (förmedlaren) ett avropsavtal. Efter beställningsförfrågan undertecknas överenskommen beställning av tjänster och kontrakt.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder