Konsulentstödd familjehemsvård missbruksvård STIC 2016

Detta ombudsavtal ska tillgodose kommunernas behov av konsulentstödd familjehemsvård gällande missbruks- och beroendevård för personer fyllda 18 år och äldre. Personerna behöver behandling för beroende- eller missbruksproblem av alkohol, narkotika, läkemedel alternativt lösningsmedel.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Konsulentstödd familjehemsvård missbruksvård STIC 2016

Ramavtalet Konsulentstödd familjehemsvård missbruksvård STIC 2016 omfattar

Konsulenter med uppgift att ta fram familjehem där personer med

 • missbruksproblematik
 • psykisk ohälsa
 • olika funktionsnedsättningar
 • eller kombinationer av dessa ska kunna få stöd för att komma ifrån sitt beroende.

Vilka kan göra avrop?

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är nedanstående kommuner. Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

 • Täby kommun
 • Vaxholms stad
 • Järfälla kommun
 • Lidingö Stad
 • Solna Stad
 • Danderyds kommun
 • Sollentuna Kommun
 • Norrtälje kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med 12 leverantörer. Placeringar sker i första hand enligt rangordning efter lägst pris eller enligt kommunens behovsbedömning i samråd med den aktuella individen. Läs mer om rangordning

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör som leder till bilagor, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder