Klottersanering STIC 2016

Ramavtalet Klottersanering STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Avtalet tillhandahåller sanering och skyddsåtgärder av utemiljöer som utsatts för skadegörelse.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Klottersanering STIC 2016

Ramavtalet omfattar

Klottersanering och klotterskyddsåtgärder samt borttagning av affischer och klistermärken i utemiljö. Tjänsten ska utföras inom STIC-kommunernas geografiska områden.

Med utemiljö menas bland annat:

 • Fasader på fastigheter
 • Konstbyggnader
 • Gångtunnlar
 • Orienterings- och trafikskyltar
 • Lyktstolpar
 • Vintersandlådor
 • Staket/räcken
 • Parkeringar och parkeringsautomater
 • Parkmöbler
 • Naturen

Observera att ramavtalet inte omfattar åtgärder inomhus.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner och bolag avropsberättigade:

 • Lidingö stad
 • Lidingö stads Tomataktiebolag
 • Lidingöhem AB
 • Solna stad, Tekniska förvaltningen
 • Råsunda förstads AB
 • Solna Vatten AB
 • Danderyds kommun, Tekniska kontoret
 • Djursholms AB
 • Nacka kommun
 • Nacka Energi Aktiebolag
 • Nacka Vatten Aktiebolag
 • Järfälla kommun

Avropa och beställ

Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har första plats i rangordningen. Läs mer om rangordning här

Beställningar av åtgärder görs via e-post, telefon och i förekommande fall via beställarens kontaktcenter.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer