Informationstjänster STIC 2017

Ramavtalet Informationstjänster 2017 har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Syftet är att tillgodose det löpande behovet av informations- och kommunikationstjänster inom tre olika områden.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Informationstjänster STIC 2017

Ramavtalet omfattar

  • Strategisk kommunikation
  • Evenemang
  • Grafisk formgivning, grafisk produktion samt copy

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande avropsberättigade:

  • Lidingö stad
  • Järfälla kommun
  • Danderyd kommun
  • Norrtälje kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med 6 ramavtalsleverantörer.

För Strategisk kommunikation och Grafisk formgivning, grafisk produktion samt copy används en kombination av rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Vid uppdrag upp till 100 000 SEK sker avrop via rangordning. Vid uppdrag som överstiger 100 000 SEK gäller förnyad konkurrensutsättning. Mer om förnyad konkurrensutsättning

För Evenemang används rangordning utan kostnadsbegränsning. Läs om rangordning

Avgränsningen baseras på den budget kunden har för det aktuella uppdraget.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör som leder till prisbilagor, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer