Drift och underhåll av trafiksignalanläggningar STIC 2016

Det här ramavtalet tillgodoser kommunernas behov av drift och underhåll av trafiksignalanläggningar. Avtalet är en kombination av utförande- och funktionsentreprenad.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Drift och underhåll av trafiksignalanläggning STIC 2016

Ramavtalet Drift och underhåll av trafiksignalanläggningar STIC 2016 omfattar:

  • Tillsynsrondering med halv- och helårsintervall samt förebyggande underhåll och reparationer av trafiksignalanläggningar.
  • I undantagsfall ingår även mindre nybyggnationer och eller ombyggnation av trafiksignalanläggningar.

Till trafiksignalanläggningar räknas alla delar som ingår; från mätarskåp och kraftintag till lampor i signallyktor och detektorer.

I ramavtalet ingår inte:

  • Nybyggnation av trafiksignalanläggning i anslutning till exploatering och utbyggnad av vägnät.
  • Beläggningsarbete i anslutning till arbete på trafiksignalanläggningar.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

  • Solna stad
  • Nacka kommun
  • Värmdö kommun
  • Norrtälje kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med en leverantör.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörens namn som leder till vägledningsdokument, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer