Beredskapstjänster STIC 2021

Beredskapstjänster inom vård och omsorg STIC 2021

Ramavtal Beredskapstjänst inom vård och omsorg STIC 2021 omfattar

 • Telefonrådgivning
 • Akuta eller planerade uppdrag på:
  - LSS-boenden
  - vård- och omsorgsboenden
  - servicehus och privata bostäder med särskild service enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
  - gruppbostäder inom socialpsykiatrin
 • Behovet av sjuksköterskeinsatser under jourtid då kommunens egna sjuksköterskor inte är i tjänst.

Beredskapstjänster inom vård och omsorg och ska tillgodose kommunernas behov av sjuksköterskor för varierande uppdrag.

Avropsberättigade

Kommuner (som också utgör anbudsområden) som kan avropa på detta ramavtal är

 • Danderyd
 • Lidingö
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Upplands-Bro

En leverantör per anbudsområde är tilldelad.

Leverantörer

Skrivet om avtalet