Beredskapstjänst inom vård och omsorg STIC 2016

Beredskapstjänst inom vård och omsorg STIC 2016

Ramavtal Beredskapstjänst inom vård och omsorg STIC 2016 omfattar

 • Telefonrådgivning till omvårdnadspersonal
 • Akuta och planerade insatser i
  - LSS-boenden
  - Vård- och omsorgsboenden
  - Servicehus och bostäder med särskild service enligt socialtjänstlagen
  - Gruppbostäder inom socialpsykiatrin
 • Bedömning av sjuksköterska om och när personligt besök är nödvändigt
 • Utföra sådant besök enligt avtalad inställelsetid

Sjuksköterskorna för beredskapstjänster ska finnas tillgängliga under avtalade tider året runt och kunna nås på överenskommet larmnummer.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande avropsberättigade:

 • Solna Stad
 • Lidingö Stad
 • Danderyds kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med två leverantörer. Avrop och beställning görs från den leverantör som tilldelats ramavtal inom respektive anbudsområde:

 • Bemanningsspecialisten Falk & Partners AB - Solna stad och Lidingö stad
 • Care Team Scandinavia AB - Danderyds kommun

Stöd för avrop

Uppdraget ska utföras enligt förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör som leder till bilagor, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.

Leverantörer

Skrivet om avtalet