Medicinteknisk utrustning STIC 2015

Ramavtalet Medicinteknisk utrustning STIC 2015 tillhandahåller hjälpmedel för rörelsenedsättning och aktiviteter samt arbetstekniska hjälpmedel. Dessa används bland annat i dagverksamheter och bostäder med särskild service enligt LSS.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Medicinteknisk utrustning STIC 2015

Ramavtalet har förlängts med perioden 2018-02-23 tom 2019-02-22.

Ramavtalet Medicinteknisk utrustning STIC 2015 omfattar

Hjälpmedel för rörelsenedsättning och dagliga aktiviteter
Arbetstekniska hjälpmedel, tillbehör, reservdelar samt tillhörande tjänster

Sortimentet består av:

Sängar
Lyftar
Madrasser och madrasskydd för trycksårsprevention
Rullstolar
Gång- och förflyttningshjälpmedel
Hygienhjälpmedel
Övriga hjälpmedel, exempelvis griptänger och påklädningskrokar

Samtliga ska kunna avropas successivt under avtalstiden. En del av sortimentet ska även vara möjligt att hyra.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

Nacka kommun
Täby kommun
Vaxholm stad
Värmdö kommun
Lidingö stad
Järfälla kommun
Solna stad
Danderyds kommun

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (förmedlaren) ett avropsavtal. Efter beställningsförfrågan undertecknas överenskommen beställning av tjänster, kontrakt.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder