Klottersanering STIC 2016

Ramavtalet Klottersanering STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Avtalet tillhandahåller sanering och skyddsåtgärder av utemiljöer som utsatts för skadegörelse.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Klottersanering STIC 2016

Ramavtal Klottersanering STIC 2016 omfattar

Klottersanering och klotterskyddsåtgärder samt borttagning av affischer och klistermärken i utemiljö. Tjänsten ska utföras inom STIC-kommunernas geografiska områden.

Med utemiljö menas bland annat:

Fasader på fastigheter
Konstbyggnader
Gångtunnlar
Orienterings- och trafikskyltar
Lyktstolpar
Vintersandlådor
Staket/räcken
Parkeringar och parkeringsautomater
Parkmöbler
Naturen

Observera att ramavtalet inte omfattar åtgärder inomhus.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner och bolag avropsberättigade:

 • Lidingö stad
 • Lidingö stads Tomataktiebolag
 • Lidingöhem AB
 • Solna stad, Tekniska förvaltningen
 • Råsunda förstads AB
 • Solna Vatten AB
 • Danderyds kommun, Tekniska kontoret
 • Djursholms AB
 • Nacka kommun
 • Nacka Energi Aktiebolag
 • Nacka Vatten Aktiebolag
 • Järfälla kommun

Avropa och beställ

Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har första plats i rangordningen. Läs mer om rangordning här

Beställningar av åtgärder görs via e-post, telefon och i förekommande fall via beställarens kontaktcenter.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder