Källsortering STIC 2016

Ramavtalet Källsortering STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Det omfattar förutom sortering även kärl, behållare och containers.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Källsortering STIC 2016

Ramavtalet Källsortering STIC 2016 omfattar

Leverantörstjänster bestående av att

Omhänderta källsorterade verksamhetsavfall
Tillhandahålla anpassade kärl, behållare och containers till kommuner med behov att hyra sådan utrustning
Erbjuda lämpliga kärl för köp när kärl inte återanvänds
Tillhandahålla, lagerhålla, montera och placera ut nya kärl vid beställning och förändring av beställning
Ta tillbaka och återvinna eller destruera uttjänta kärl

Omhänderta återvinningsmaterial som

Tidningar och returpapper
Kontorspapper
Wellpapp
Pappersförpackningar
Plastförpackningar (hårdplast och mjukplast)
Emballageplast
Glas, ofärgat och färgat
Metallförpackningar
Trä och grovavfall (uttjänta möbler, rester från träslöjd och liknande)

samt farligt avfall som

Elektronikavfall
Ljuskällor och lysrör
Batterier
Stickandede/skärande produkter (sprutor, kanyler och liknande)
Kemikalier
Läkemedel
Färg

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

Täby kommun
Solna stad
Sollentuna kommun

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (förmedlaren) ett avropsavtal. Efter beställningsförfrågan undertecknas överenskommen beställning av tjänster, kontrakt.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder