Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2015

Det här ramavtalet vänder sig till dig som är beställningsansvarig av kommunens konsulter inom det tekniska området. Uppdragen beställs efter behov av konsultförmedlaren och kan vara olika långa, timbaserade eller med fast arvode.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2015

Ramavtalet har förlängts till 2019-09-22.

Ramavtalet Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2015 omfattar

Förmedlingstjänster enligt nedanstående CPV-koder, dess underkoder och underunderkoder. Förmedlaren tillhandahåller konsulter efter beställning från kommun.

 • Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster (71000000-8)
 • Ingenjörstjänster (71300000-1)
 • Stadsplanering och landskapsvård (71400000-2)
 • Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten (71500000-3)
 • Teknisk provning, analys och konsulttjänster (71600000-4)
 • Övervakning och kontroll (71700000-5)
 • Konsulttjänster avseende vattenförsörjning och avfall (71800000-6)
 • Laboratorietjänster samt kompetenser inom Tjänster avseende fast egendom (71900000-7)
 • Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom och dess underkoder (70100000-2)
 • Exploatering av fastigheter och dess underkoder (70110000-5)
 • Exploatering av bostadsfastigheter och dess underkoder (70111000-2)
 • Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter och dess underkoder (70112000-9)
 • Köp och försäljning av fastigheter och dess underkoder (70120000-8)
 • Försäljning eller köp av mark och dess underkoder (70122000-2)

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande avropsberättigade:

 • Nacka kommun
 • Täby kommun
 • Vaxholms stad
 • Lidingö Stad och deras helägda bolag Lidingö hem AB
 • Värmdö kommun och deras helägda bolag
 • Järfälla kommun och deras helägda bolag Järfälla Hus
 • Solna Stad och stadens helägda bolag Råsunda Förstads AB

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (förmedlaren) ett avropsavtal. Efter beställningsförfrågan undertecknas överenskommen beställning av tjänster, kontrakt.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder