HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2019-09-01 till 2023-08-31
i
Från och med augusti 2020 kommer även pojkar födda 2009 och senare att erbjudas vaccination mot HPV. Mer information finns att läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/utredningar-om-nationella-vaccinationsprogram/vaccination-av-pojkar-mot-hpv/

Om Ramavtalet

Ramavtalet för HPV-vaccin omfattar Gardasil 9.

Beställ vaccin


 1. Nedan hittar du de uppgifter du behöver för att beställa HPV-vaccin.


  HPV-vaccin

  Gardasil 9

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD)

  www.msdvaccinservice.se

  order@msdvaccinservice.se

  Avropsvägledning HPV

  Rutin för avrop och beställning av vaccin 

Leverantörer

Rapportera avvikelser

Avropsberättigade kunder

Uppkommer det avvikelser gällande leverantörens leveranser på avtalet, som exempelvis:

 • reklamationer
 • uteblivna leveranser
 • felaktiga fakturor etc

Vår Ramavtalsförvaltning hjälper till med leverantörskontakter och åtgärder - rapportera avvikelser via: webbformuläret för Avvikelserapportering så stöttar vi er!

Historik och viktiga händelser

Information 2019-10-01: MSD byter distributör från Tamro till Oriola men MSD Vaccinservice behåller samma telefonnummer, e-post och webbsida. Ange Oriolas kundnummer vid beställning. Kontakta MSD vaccinservice för hjälp att skapa ett kundnummer om ni inte redan har ett.

Information 2019-09-24:För beställningar som läggs via e-mail är det viktigt att specificera ett önskat leveransdatum samt meddela kontaktuppgifter till den som ska motta leveransen.

Skrivet om avtalet