Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

Ramavtalen för barnvaccin och HPV-vaccin ska långsiktigt säkerställa en trygg vaccinförsörjning av hög kvalitet för barn och elever i Sverige. Du hittar båda ramavtalen här på sidan, tryck på plustecknen ute till höger för att göra avropsanmälan och läsa mer om respektive ramavtal. Observera att du behöver göra två avropsanmälaningar, en för respektive avtal.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2019-05-23 till 2021-08-31
i
Ramavtalet börjar gälla 1 september 2019, men du kan redan nu avropsanmäla dig till höger.

Om Ramavtalet

Ramavtalet omfattar:

• Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
• Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ B och hepatit B (sexvalent vaccin)
• Vaccin mot mässling, påsssjuka och röda hund (MPR)
• Konjugerat pneumokockvaccin
• Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp)
• Vaccin mot rotavirus

Anbudsområdet för Hepatit B är förlängt på avtalet Nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 och kommer således beställas från det ramavtalet även efter 1 september 2019.

HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2019-05-23 till 2023-08-31
i
Ramavtalet börjar gälla 1 september 2019, men du kan redan nu avropsanmäla dig till höger.

Om Ramavtalet

Ramavtalet för HPV-vaccin omfattar

  • Gardasil 9