Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet

Ramavtalen för barnvaccin, HPV och Hepatit B ska långsiktigt säkerställa en trygg vaccinförsörjning av hög kvalitet i Sverige. Du hittar samtliga ramavtal som berör det nationella barnvaccinationsprogrammet här på sidan, tryck på plustecknen ute till höger för att läsa mer om respektive ramavtal.

Från och med augusti 2020 kommer även pojkar födda 2009 och senare att erbjudas vaccination mot HPV.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2019-09-01 till 2023-08-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Om Ramavtalet

Ramavtalet Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet omfattar vaccinerna:

 • Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
 • Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ B och hepatit B (sexvalent vaccin)
 • Vaccin mot mässling, påsssjuka och röda hund (MPR)
 • Konjugerat pneumokockvaccin
 • Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp)
 • Vaccin mot rotavirus
 • Vaccin mot Humant papillomvirus

Under flikarna hittar du information om hur du beställer vaccin, hanterar vaccinbrist, rapporterar avvikelser och annat som du kan behöva när du ska använda ramavtalet.

Beställ vaccin

 1. Vad kostar det?

  För vaccinerna finns ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till ski-kundsupport@sklkommentus.se för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

 2. Vilket vaccin kan jag beställa från vilken leverantör?

  Här hittar du en guide till vilket vaccin du ska beställa från vilken leverantör. 

  Sammanställning över avtalade vacciner

   

  Anbudsområde

  Vaccin

  Leverantör

  Beställning

  1. Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)

  Tetravac

  Sanofi AB

  www.vaccinservice.se

  ks.sjvlakemedel@oriola.com

  2. Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib) och Hepatit B (sexvalent vaccin)

  Hexyon

  Sanofi AB

  www.vaccinservice.se

  ks.sjvlakemedel@oriola.com

  3. Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  M-M-RVAXPRO

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD)

  www.msdvaccinservice.se

  order@msdvaccinservice.se

  4. Konjugerat pneumokockvaccin

  SYNFLORIX

  GlaxoSmithKline AB (GSK)

  ks.sjvlakemedel@oriola.com

  oriola4care.oriola-kd.com/login

  5. Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

  diTekibooster

  Scandinavian Biopharma Distribution AB

  vaccin@tamro.se

  6. Vaccin mot rotavirus

  Rotarix

  GSK

  ks.sjvlakemedel@oriola.com

  oriola4care.oriola-kd.com/login

  HPV-vaccin

  Gardasil 9

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD)

  www.msdvaccinservice.se

  order@msdvaccinservice.se

  Mässling, påsssjuka och röda hund (MPR)

  För anbudsområde vaccin mot MPR är det rangordning som gäller vid avrop. Det innebär att det finns två leverantörer avtalade men när du ska beställa går du alltid till leverantören som är rangordnad som etta. Avböjer eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet inom en (1) arbetsdag har du rätt att avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, d.v.s. ramavtalsleverantören som har plats två (2) i rangordningen.

  Du har även rätt att gå vidare i rangordningen och tillfråga ramavtalsleverantör nummer två om ramavtalsleverantör nummer ett inte uppfyller något av nedanstående krav:

  - kan leverera inom avtalade leveranstider (3 arbetsdagar).
  - kan leverera vaccin med de egenskaper som UM har behov av att avropa på grund av den enskilde patientens specifika behov.

  Det är bara i undantagsfall som du kan gå vidare i rangordningen med hänvisning till ”den enskilde patientens behov”. Exempel på fall där rangordningen skulle kunna sättas åt sidan är om den enskilda patienten har en sjukdom som gör att den är särskilt känslig. Den enskilde patientens behov” ska inte tolkas så att du kan fatta ett generellt beslut att välja vaccin från ramavtalsleverantör rangordnad som nummer 2, med hänvisning till exempelvis injektionsrelaterad smärta, eftersom ett sådant beslut inte handlar om den enskilde patienten och strider mot avtalet och lagen om offentlig upphandling. Det är av ytterst vikt att avtalstrohet tillämpas för att vaccinförsörjningen ska fungera.

  Mer information gällande detta finns i:

  Avropsvägledningen - Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 

  Rutin för avrop av vacciner

   

Leverantörer

Historik och viktiga händelser

Information 2019-10-01: MSD byter distributör från Tamro till Oriola men MSD Vaccinservice behåller samma telefonnummer, e-post och webbsida. Ange Oriolas kundnummer vid beställning. Kontakta MSD vaccinservice för hjälp att skapa ett kundnummer om ni inte redan har ett.

Information 2019-09-24:För beställningar som läggs via e-mail är det viktigt att specificera ett önskat leveransdatum samt meddela kontaktuppgifter till den som ska motta leveransen.

Rapportera avvikelser

Rapportera avvikelser

Uppkommer det avvikelser gällande leverantörens leveranser på avtalet, som exempelvis:

 • reklamationer
 • uteblivna leveranser
 • felaktiga fakturor etc

Vår Ramavtalsförvaltning hjälper till med leverantörskontakter och åtgärder - rapportera avvikelser via: webbformuläret för Avvikelserapportering så stöttar vi er! 

HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2019-09-01 till 2023-08-31
i
Från och med augusti 2020 kommer även pojkar födda 2009 och senare att erbjudas vaccination mot HPV. Mer information finns att läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/utredningar-om-nationella-vaccinationsprogram/vaccination-av-pojkar-mot-hpv/

Om Ramavtalet

Ramavtalet för HPV-vaccin omfattar Gardasil 9.

Beställ vaccin


 1. Nedan hittar du de uppgifter du behöver för att beställa HPV-vaccin.


  HPV-vaccin

  Gardasil 9

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD)

  www.msdvaccinservice.se

  order@msdvaccinservice.se

  Avropsvägledning HPV

  Rutin för avrop och beställning av vaccin 

Leverantörer

Rapportera avvikelser

Avropsberättigade kunder

Uppkommer det avvikelser gällande leverantörens leveranser på avtalet, som exempelvis:

 • reklamationer
 • uteblivna leveranser
 • felaktiga fakturor etc

Vår Ramavtalsförvaltning hjälper till med leverantörskontakter och åtgärder - rapportera avvikelser via: webbformuläret för Avvikelserapportering så stöttar vi er!

Historik och viktiga händelser

Information 2019-10-01: MSD byter distributör från Tamro till Oriola men MSD Vaccinservice behåller samma telefonnummer, e-post och webbsida. Ange Oriolas kundnummer vid beställning. Kontakta MSD vaccinservice för hjälp att skapa ett kundnummer om ni inte redan har ett.

Information 2019-09-24:För beställningar som läggs via e-mail är det viktigt att specificera ett önskat leveransdatum samt meddela kontaktuppgifter till den som ska motta leveransen.

Hepatit-B

2018-06-03 till 2021-08-31

Detta ramavtal omfattar endast anbudsområde 5: Hepatit B.

Avtalet är förlängt med perioden 2020-08-31 till 2021-08-31.

Sekretessbelagda priser

Uppgifter om leverantörernas priser omfattas av sekretess. Av den anledningen publicerar SKI inte priserna på denna webbplats.

Vill du ta del av prislistan, vänd dig till SKI kundsupport ski-kundsupport@sklkommentus.se Läs mer om hanteringen under fliken Historik och viktiga händelser längre ned på sidan.

När du fått prislistan önskar leverantörerna att uppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din egen verksamhet.

OBS!

Kretsen med avropsberättigade i ramavtalet omfattar även privata vårdgivare och fristående skolor under vissa förutsättningar. Det betyder att bland annat privata BVC får möjlighet att köpa vaccin enligt ramavtalet. Fristående skolor/vårdgivare kontaktar SKI kundsupport för att anmäla avrop.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Specifikt för Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 är att kretsen med avropsberättigade i ramavtalet även omfattar privata vårdgivare och fristående skolor under vissa förutsättningar. Det betyder att bland annat privata BVC får möjlighet att köpa vacciner enligt ramavtalet.