HPV-vaccin

Ramvtalet ska täcka det samlade behovet av vaccin mot HPV (Humant Papillom Virus, livmoderhalscancer) inom skolhälsovården och landstingen i hela landet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HPV-vaccin 2013

2015-10-01 till 2019-09-30

HPV-vaccination infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare.

Ramavtalet HPV-vaccin 2013 omfattar

Köp av vaccin motsvarande nationell förbrukning för vaccination av 55 000 flickor årligen.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Bakgrunden till ramavtalet

Ramavtalets bakgrund ligger i ELIS-projektet (Effektiv läkemedelsupphandling i samverkan) där SKL, samtliga landsting/regioner och NLT-gruppen ingick. I detta projekt initierades upphandlingen av vacciner inom det nationella barnvaccinationsprogrammet, varav HPV-vaccin är en del.

HPV-vaccination infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare. Läs HPV-vaccination och samtyckesblankett till flickor