dTp Vaccin 2015

Ramavtalet dTp Vaccin 2015 är en del i vår avtalsportfölj som omfattar samtliga vacciner som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

dTp Vaccin 2015

2016-04-22 till 2019-08-31

En påfyllnadsdos av DTP-vaccin (dTp) ska erbjudas elever i årskurs 8-9 (barn födda 2002 eller senare). Vaccinationerna utgör dos fem, som ges vid 14-16 års ålder. Föreskriften som trädde i kraft 2013 innebär att skolorna behöver planera för vaccination av elever i årskurs 8 läsåret 2016-17 eller årskurs 9 läsåret 2017-2018.

i
Ramavtalet är förlängt till 2019-08-31. Fr.o.m. 2019-09-01 ingår dTp i avtalet, Vaccin enligt barnvaccinationsprogrammet 2018.

Ramavtalet dTp Vaccin 2015 omfattar

Vaccin med reducerad antigenhalt (dTp):

 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta

Leverantören Scandinavian Biopharma levererar vaccinet diTekiBooster som bedöms ha en medicinsk fördel med sitt höga innehåll av pertussistoxoid. Vaccinet tillverkas av Statens Serum Institut (SSI) i Danmark och Scandinavian Biopharma är SSI:s ombud i Sverige.

Medgivandeblankett för dtp-vaccin

När skolsköterskor ska fylla på dtp-vaccin krävs en medgivandeblankett med föräldrars namnteckning. Du kan beställa blanketten Medgivande påfyllnadsdos av vaccin mot DTP med artikelnummer 623293 antingen hos vår kundservice på telefon 08-709 59 90 eller direkt i vår webbshop.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.