Pågående upphandlingar inom Läkemedel

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 Pågående - September 2019
Tillgänglighet av vissa antibiotika 2019 Planerad - Januari 0001
SKL Kommentus UC