Läkemedel

Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp.

Ramavtal inom Läkemedel

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2021-08-31 -
HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31 -
Hepatit-B 2020-08-31 -