Ramavtal inom Läkemedel

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2021-08-31 -
HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31 -
Hepatit-B 2020-08-31 -

Pågående upphandlingar inom Läkemedel

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Tillgänglighet av vissa antibiotika 2019 Planerad - Januari 0001