Ramavtal inom Läkemedel

Namn Nuvarande avtalstid Min status
dTp Vaccin 2015 2019-08-31 -
HPV-vaccin 2013 2019-09-30 -
Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 2019-08-31 -

Pågående upphandlingar inom Läkemedel

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 Pågående - September 2019
SKL Kommentus UC