Yrkeskläder och skor 2016-2

Ramavtalet Yrkeskläder och skor 2016-2 innefattar skor och kläder för användning i många typer av verksamheter. Här hittar du kläder för bland annat vård och omsorg, lokalvård, kök och restaurang samt olika sorters profilkläder.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Yrkeskläder och skor 2016-2

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment kläder och arbetsskor för såväl inom- som utomhusbruk. Produkterna är anpassade för yrkesgrupper som fastighetsskötare, kökspersonal, elmontörer, renhållningsarbetare, vårdpersonal, lokalvårdare, fritids- eller förskolepersonal.

i
Nu är ramavtalet för delområde 1 undertecknat. Stöddokument avseende Avropsvägledning, Avtal i korthet och Antagna leverantörer och kontaktuppgifter är uppdaterade för delområde 1. Vänligen se uppdaterade dokument under fliken ”Stöddokument”. Det innebär också att upphandlande myndigheter kan börja göra avrop inom delområde 1.

Ramavtalet för Yrkeskläder och skor 2016-2 omfattar

Delområde 1, avtalet tecknat 2019-10-02:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar till exempelvis:

 • Byggnadsinspektörer, fastighetsskötare- och tekniker samt vaktmästare
 • Elmontörer, anläggnings- och parkarbetare samt renhållningsarbetare

Produkter som hantverks- och servicebyxor, shorts/pirat, hängselbyxor, väst, skaljackor, parkas, overall, regnkläder, underställ, vinterfodrad byxa, skaljacka (funktion), fleecejacka, t-shirt och sweatshirt, handskar såsom arbets-, skydds-, montage-, kemikalie- och engångshandske (sommar/vinter) och profil såsom bälte, mössa, keps, t-shirt, piké, sweatshirt, hoodtröja, linne och skjorta med mera.

Delområde 2, avtalet tecknat 2018-06-22:

Arbets- och profilkläder till exempelvis:

 • kökspersonal och lokalvårdare
 • vårdpersonal
 • personal inom kultur/fritid och förskolan

Produkter som bussaronger, byxor, tunikor, västar, skyddsrockar, kockkläder, bandanas, t-shirts, bälten, skjortor med mera.

Delområde 3, avtalet tecknat 2017-11-27:

Arbets- och skyddsskor till exempelvis

 • fastighetsskötare, elmontörer, park- och anläggning samt renhållningsarbetare
 • kökspersonal och lokalvårdare
 • vårdpersonal
 • personal inom kultur/fritid och förskola

Produkter som skyddsskor/stövlar/kängor/sandaler, sport- fritid- och walkingskor, kängor och stövlar, tofflor och sandaler samt sulor.

Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per delområde och geografiskt område (län). En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Information november 2018

Avrop från delområde 3 på ramavtalet Yrkeskläder och skor 2016-2 ska nu avropas enligt avtalad rangordning.

En avtalsöverlåtelse är klar där Ahlsell Sverige AB, med org.nr 556012-9206, övertar ramavtalet från SAFE Workwear och Svensk Industri och Kommunservice (SIKAB) per 1 november 2018.

Det innebär att Ahlsell Sverige AB är rangordnad leverantör nummer 1 för geografiska områden syd, mitt och norr.

Telefonkonferens

Telefonkonferensen den 16 oktober är dessvärre fullbokad. Ytterligare en telefonkonferens kommer att ske den 7 november kl. 13.00, där vi informerar om avtalet i sin helhet.

Vi kommer att gå igenom det nya avtalsområdet, delområde 1, men även de två andra delområdena som varit igång sedan tidigare. Du har givetvis möjlighet att ställa frågor.

För att anmäla dig, vänligen fyll i formuläret här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information från Fristads/Hejco 12 augusti 2019

Under vecka 38 byter Fristads/Hejco affärssystem, vilket resulterar i ett stopp på fem dagar.

Vad behöver du göra nu?

1. Tänk igenom ditt behov av plagg för vecka 37 och 38.
2. Lägg till lite marginal.
3. Lägg ordern senast kl. 12:00 tisdag 6/9 för normal leverans under vecka 37.

Frågor och svar:

Hur påverkas mina ordinarie leveranser (och redan gjorda beställningar) under vecka 38?
-Leveranser planerade vecka 38 tidigareläggs eller flyttas till vecka 39.
Kan jag lägga order under vecka 38?
-Ja, det går bra att lägga alla ordertyper. Orderbekräftelse skickas ut under vecka 39.

Senare under hösten, vecka 40-41, flyttar även deras lager. Under denna period kan ledtiden öka med två dagar. Vissa order kommer att skickas som två paket istället för ett, då det i vissa fall skickas en order från två olika lager.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta leverantörens kundstjänst 033-20 22 50.

Information om överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen 7 mars 2019

Ett delområde i upphandlingen Yrkeskläder och skor 2016-2 är sedan tidigare överprövat. Kammarrätten meddelade dom i upphandlingen i september 2018, där ansökan om överprövning avslogs. Domen överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 7 mars 2019 meddelade prövningstillstånd för överklagandet.

Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att bedöma om upphandlingen är genomförd i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), eller om upphandlingen behöver rättas till alternativt göras om.

Vad händer nu?

Att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp målet till prövning innebär att upphandlingen drar ut på tiden och att avtal inte kan tecknas förrän målet är avslutat.

Motivering till prövningstillstånd

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om bestämmelsen om onormalt lågt pris är tillämplig på sådana prisuppgifter som ingår i utvärderingen av anbud i en offentlig upphandling, men inte ska utgöra avtalsinnehåll.

Effekter av prövningstillståndet

Upphandlingen får inte avslutas innan Högsta förvaltningsdomstolen avgjort målet eller dessförinnan beslutat att SKI får ingå ramavtalet.

Information november 2018

Ahlsell Sverige AB förvärvade flera bolag under 2017, bl a SIKAB, SAFE och G-Ess. Fram tills hösten 2018 har verksamheterna fortsatt oförändrat i varje bolag. Per 1 november 2018 införlivas dessa med Ahlsell Sverige AB, med samma organisationsnummer 556012-9206. Detta innebär för SKL Kommentus Inköpscentral att ramavtalsparterna SAFE och SIKAB har upphört som avtalspart och vi ser nu över möjligheterna för en avtalsöverlåtelse till Ahlsell Sverige AB. Under tiden detta pågår ska avropande myndigheter vända sig till rangordnad leverantör nummer 2, Swedol (Grolls) för avrop.

Information 10 oktober 2018

Hösta förvaltningsdomstolen har tagit emot en begäran om prövningstillstånd av Kammarrättens tidigare dom. SKI får tillsvidare inte ingå ramavtal inom delområdet. Högsta förvaltningsdomstolens målnummer är 5355-18.

Delområdet omfattar:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar.

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3

Information om överprövning för delområde 1 den 2 oktober 2018

Dom har kommit från Kammarrätten i målet 3308-18. SKI överklagade förvaltningsrättens dom och Kammarrätten biföll vår överklagan. Det innebär att vi nu inväntar avtalsspärr och kontrakt kan tecknas inom området tidigast 9 oktober.

Delområdet omfattar:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar.

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3

Information om överprövning 20 juni 2018

Delområde 1 är överprövat hos Förvaltningsrätten i Stockholm med målnummer 25233-17.

SKI:s begäran om prövningstillstånd i kammarrätten har beviljats och vi inväntar deras dom. Avtal kan inte tecknas inom området.

Delområdet omfattar:

1. Arbetskläder, varselkläder, profilkläder, handskar

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3.

Information maj 2018

Grolls AB och Swedol AB har fusionerats. Swedol är ramavtalspart och Grolls varumärket mot kund.

Information om överprövning 22 mars 2018

Delområdena:

 1. Arbetskläder, varselkläder, profilkläder, handskar
 2. Kläder för vård och omsorg, lokalvård, kök och restaurang samt profilkläder

Ovanstående områden blev överprövade hos Förvaltningsrätten i Stockholm med målnummer 25233-17 och 25238-17. Nu har förvaltningsrätten meddelat dom och utfallet i målen blev olika. I det ena fallet menar domstolen att SKI gjort fel som lagt ett anbud åt sidan - vi kommer att överklaga. I det andra instämmer domstolen istället i SKI:s bedömning och avslår ansökan. Beslutet har nu överklagats av leverantören.

Detta innebär att inget avtal ännu kan tecknas i någon av avtalsområdena.