Yrkeskläder och skor 2016-2

Ramavtalet Yrkeskläder och skor 2016-2 innefattar skor och kläder för användning i många typer av verksamheter. Här hittar du kläder för bland annat vård och omsorg, lokalvård, kök och restaurang samt olika sorters profilkläder.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Yrkeskläder och skor 2016-2

2017-11-27 till 2019-11-26

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment kläder och arbetsskor för såväl inom- som utomhusbruk. Produkterna är anpassade för yrkesgrupper som fastighetsskötare, kökspersonal, elmontörer, renhållningsarbetare, vårdpersonal, lokalvårdare, fritids- eller förskolepersonal.

i
Avrop från delområde 3 ska åter göras från rangordnad leverantör nummer 1. Läs mer under information längre ner på sidan.

Ramavtalet för Yrkeskläder och skor 2016-2 omfattar

Delområde 2:

Arbets- och profilkläder till exempelvis:

 • kökspersonal och lokalvårdare
 • vårdpersonal
 • personal inom kultur/fritid och förskolan

Produkter som bussaronger, byxor, tunikor, västar, skyddsrockar, kockkläder, bandanas, t-shirts, bälten, skjortor med mera.

Delområde 3:

Arbets- och skyddsskor till exempelvis

 • fastighetsskötare, elmontörer, park- och anläggning samt renhållningsarbetare
 • kökspersonal och lokalvårdare
 • vårdpersonal
 • personal inom kultur/fritid och förskola

Produkter som skyddsskor/stövlar/kängor/sandaler, sport- fritid- och walkingskor, kängor och stövlar, tofflor och sandaler samt sulor.

Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per delområde och geografiskt område (län). En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Information november 2018

Avrop från delområde 3 på ramavtalet Yrkeskläder och skor 2016-2 ska nu avropas enligt avtalad rangordning.

En avtalsöverlåtelse är klar där Ahlsell Sverige AB, med org.nr 556012-9206, övertar ramavtalet från SAFE Workwear och Svensk Industri och Kommunservice (SIKAB) per 1 november 2018.

Det innebär att Ahlsell Sverige AB är rangordnad leverantör nummer 1 för geografiska områden syd, mitt och norr.

Information om överprövning för delområde 1 den 10 oktober 2018

Hösta förvaltningsdomstolen har tagit emot en begäran om prövningstillstånd av Kammarrättens tidigare dom. SKI får tillsvidare inte ingå ramavtal inom delområdet. Högsta förvaltningsdomstolens målnummer är 5355-18.

Delområdet omfattar:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar.

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information november 2018

Ahlsell Sverige AB förvärvade flera bolag under 2017, bl a SIKAB, SAFE och G-Ess. Fram tills hösten 2018 har verksamheterna fortsatt oförändrat i varje bolag. Per 1 november 2018 införlivas dessa med Ahlsell Sverige AB, med samma organisationsnummer 556012-9206. Detta innebär för SKL Kommentus Inköpscentral att ramavtalsparterna SAFE och SIKAB har upphört som avtalspart och vi ser nu över möjligheterna för en avtalsöverlåtelse till Ahlsell Sverige AB. Under tiden detta pågår ska avropande myndigheter vända sig till rangordnad leverantör nummer 2, Swedol (Grolls) för avrop.

Information om överprövning för delområde 1 den 2 oktober 2018


Dom har kommit från Kammarrätten i målet 3308-18. SKI´s överklagade förvaltningsrättens dom och Kammarrätten biföll vår överklagan. Det innebär att vi nu inväntar avtalsspärr och kontrakt kan tecknas inom området tidigast 9 oktober.

Delområdet omfattar:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar.

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3

Information om överprövning 20 juni 2018

Delområde 1 är överprövat hos Förvaltningsrätten i Stockholm med målnummer 25233-17.

SKI:s begäran om prövningstillstånd i kammarrätten har beviljats och vi inväntar deras dom. Avtal kan inte tecknas inom området.

Delområdet omfattar:

1. Arbetskläder, varselkläder, profilkläder, handskar

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3.

Information maj 2018

Grolls AB och Swedol AB har fusionerats. Swedol är ramavtalspart och Grolls varumärket mot kund.

Information om överprövning 22 mars 2018

Delområdena:

 1. Arbetskläder, varselkläder, profilkläder, handskar
 2. Kläder för vård och omsorg, lokalvård, kök och restaurang samt profilkläder

Ovanstående områden blev överprövade hos Förvaltningsrätten i Stockholm med målnummer 25233-17 och 25238-17. Nu har förvaltningsrätten meddelat dom och utfallet i målen blev olika. I det ena fallet menar domstolen att SKI gjort fel som lagt ett anbud åt sidan - vi kommer att överklaga. I det andra instämmer domstolen istället i SKI:s bedömning och avslår ansökan. Beslutet har nu överklagats av leverantören.

Detta innebär att inget avtal ännu kan tecknas i någon av avtalsområdena.