Möbler 2017

Ramavtalet Möbler 2017 innehåller ett brett sortiment av möbler till offentlig förvaltning som täcker största delen av ert möbelbehov. Sortimentet innefattar allt från giftfri inredning till förskola till trygg förvaring av handlingar, möbler för ett modernt hållbart kontor och trivsamma uteplatser och väntrum. Avtalet kommer inkludera en möbelkatalog där sortiment med högt miljö- och hållbarhetsfokus kommer att hittas.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport så hjälper vi dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Möbler 2017

2018-10-15 till 2020-12-02
i
Det är nu möjligt att avropa alla delar från ramavtalet Möbler 2017

Om Ramavtalet

Ramavtalet ersätter det tidigare avtalet Möbler 2013 som upphörde i augusti 2018. För att förenkla för dig som avropar har vi i det nya avtalet tagit fram ett lättbeställt typfallssortiment som är kravställt och konkurrensutsatt för bästa pris och kvalitet. Alla möbler levereras i funktionsdugligt skick och extratjänster för ytterligare montering eller specialanpassning kan köpas till.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet Möbler 2017 omfattar 11 avtalsområden och 21 geografiska områden som möjliggör avrop från lokala leverantörer.

A - Möbler för skola

B - Möbler för förskola

C - Möbler för vård och omsorg

D - Möbler för kontor och arbete

E - Miljö och lobby

F – Arkiv

G - Utemiljö

H - Arbetsstolar

I - Hemnära miljöer

J - Säker förvaring

K - Madrasser

Så avropar och beställer du

Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning. Under fliken Stöddokument beskrivs i avropsvägledningen villkoren för när vilken modell ska användas och mallar för dessa.

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Hitta mer information under flikarna

Avropsvägledningen du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören hittar du dels under fliken Stöddokument och under fliken Leverantörer. Sortiment- och prisbilagor hittar du under fliken Leverantörer.

För löpande beställningskontakter, se fliken Stöddokument och dokumentet för antagna leverantörer per län.

Avropsvägledningen är uppdaterad, framförallt under dessa punkter:

Punkt 3 Avtalsområden
Punkt 5.4 Hållbara val
Punkt 7.2 Olika former av behov
Punkt 7.3 Avropsformer
Punkt 7.4 Avropsförfrågans innehåll
Punkt 8.4 Underleverantör

Du hittar aktuell avropsvägledning under fliken Stöddokument.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas och mallar för dessa.

 4. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett totalt värde av 300 000 kr gäller särskild fördelningsnyckel. Typfallssortimentet har fasta priser och övrigt sortiment bruttopriser med avtalad rabatt. Priserna hämtas från leverantörernas publicerade prislistor. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning, förenklad eller traditionell. Under fliken Stöddokument finns avropsvägledningen där du kan läsa mer om hur avrop görs och vilka villkor som gäller.  beskrivs i avropsvägledningen villkoren för när vilken modell ska användas.

  Klicka på plustecknet för att läsa vidare.

  Avrop med särskild fördelningsnyckel

  1. Titta i befintliga prislistor
  Vid särskild fördelningsnyckel hämtas priserna från leverantörernas prislistor för typfallssortimentet och en avtalad rabattsats för det övriga/kompletterande sortimentet. 

  2. Skicka din förfrågan till ramavtalsleverantörerna
  Under fliken Stöddokument eller fliken Leverantörer hittar du kontaktuppgifterna till leverantörerna. Skicka till en eller flera, det väljer du själv. 

  3. Utvärdera anbuden
  De anbud du får in värderar du utifrån de behov du beskrivit i din förfrågan. Beställningen sker ifrån den leverantör som bäst motsvarar era krav och behov till lägst kostnad.

  4. Beställ
  Lägg din beställning hos vinnande leverantör. Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport. 

   

   Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

  1. Titta i stöddokumenten
  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

  2. Ta fram kravspecifikationen
  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven på både produkter och tjänster som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från ett tydligt produktbehov till mer utförliga tjänster under en längre tid.

  3. Frångå inte villkoren
  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  4. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna
  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  5. Skicka tilldelningsbeslut
  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

   

  Typfallsavrop – Förenklat avrop inom FKU värde över 300.000 kr

  Det förenklade avropet för förnyad konkurrensutsättning avser enbart produkter från typfallssortimentet. Sortimentet hittar ni under Fliken Leverantörer. Senare i vinter kommer detta sortiment presenteras i en möbelkatalog.

  Med denna metod sker utvärdering endast på lägsta pris. Priserna i sortimentet utgör takpriser, leverantörerna får sänka dem vid er förfrågan. Det innebär att avrop kan göras förenklat för er som t.ex. avropar sällan eller har ett mindre komplext behov och kan anpassa det efter produktfunktion, pris och leveranstid. Priser för frakt och ev. tjänster tillkommer.

   

  1. Gör en behovsanalys av vilka produkttyper ur sortimentet du har behov av

  • Sök i typfallssortimentet inom respektive avtalsområde och leverantör
  • De finns som produktfiler under fliken Leverantör

  2. Fyll i en avropförfrågan genom att där ange typfallsnummer, utförande och antal

   

  3. Skicka förfrågan till de leverantörer som har angivna produkttyper i sitt sortiment.
  Leverantörerna svarar då med pris. Priser för övriga villkor ska också framgå.

   

  För alla avropsmodellerna

  Följ våra rekommendationer
  Vi rekommenderar att du läser avropsvägledningen som du hittar under fliken Stöddokument. Det skapar bättre förutsättningar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  Frångå inte villkoren
  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte ”rikta” ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör vid förnyad konkurrensutsättning. Alla leverantörer ska få möjlighet att konkurrera på lika villkor.

   

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information november 2018 - Uppdaterad avropsvägledning i Möbler 2017


I samband med uppstarten av de första 7 avtalsområden C, D, F, H, I, J, K (A,B,E och G är klara inom kort) har det uppstått frågor kring hur man t.ex. ska tolka vilka behov som ska avropas inom vilka avtalsområden.
När du väljer avtalsområde för ditt avrop är det viktigt att du utgår från ert behov samt i vilken miljö möblerna ska användas.
För områden G.Utemiljö och I.Hemnära miljöer är kravnivåerna för hållfasthet, slitage, säkerhet och brandsäkerhet är något lägre ställda. Generella rekommendationer är att tillgodose behovet gällande kravställning på möblerna enligt den miljö möblerna ska placeras i.

Det har även framkommit önskemål om förtydligande kring vissa delar i avropsvägledningen samt några justeringar av mindre felskrivningar. Avropsvägledningen är därför uppdaterad och förtydligad, framförallt under dessa punkter:

Punkt 3 Avtalsområden
Punkt 7.2 Olika former av behov
Punkt 7.3 Avropsformer
Punkt 7.4 Avropsförfrågans innehåll
Punkt 8.4 Underleverantör

Vägledningen hittar du under fliken Stöddokument.