Videokonferenslösningar, produkter och tjänster

Ramavtalet Videokonferenslösningar, produkter och tjänster omfattar utöver videokonferenser även produkter så som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013

2015-06-15 till 2019-06-14

Avtalet ger möjlighet att avropa enstaka produkter eller kompletta lösningar (s k typrum) av produkter för ljud och bild som till exempel skärmar, projektorer eller ljudanläggningar. Produkterna kan användas i befintliga eller nya mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vård- och telemedicinska rum.

Ramavtalet Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013 omfattar

 • Audio-/Videoprodukter för olika typer av konferensrum
 • Videokonferensutrustning med tillhörande tjänster

Enskilda produkter kan avropas i de fall utrustning till viss del redan finns. Enskilda produkter innebär produkter som videokonferenssystem, TV-apparater, videokameror, digitalkameror och liknande. Det är även möjligt att avropa tillbehör till dessa, exempelvis kablar, fästanordningar etc.

Olika mötesrum

Avtalet ger möjlighet att sätta ihop video- och konferensutrustning till en mångfald av mötesrum för olika behov, allt från små mötesrum för 3-4 personer till hörsalar och avancerade telemedicinska mötesrum.

Typrummens utformning är väl avstämda med de behov som framkommit i vårt förarbete. Utöver typrummen finns möjlighet att lägga till någon eller fler av nedanstående tjänster:

 • Kundtjänst
 • Service desk - support även för befintliga AV-produkter
 • Ärendehanteringssystem
 • Teknisk resurs för installation och service
 • Installation

Tillsammans ger de olika delarna goda möjligheter att designa lösningar efter skilda behov och önskemål.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.