AV-produkter och tjänster 2018

AV-produkter och tjänster 2018 ska tillgodose upphandlande myndigheters behov av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

AV-produkter och tjänster 2018

Ramavtalet ska tillgodose avropsberättigade myndigheters behov av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet. Ramavtalet omfattar Ramavtalet ersätter tidigare ramavtal…
i
Inköpscentralen har tidigare meddelat att en anbudsgivare har ansökt om överprövning avseende anbudsområde 1. Den 16/3 meddelade Förvaltningsrätten dom i målet och avslog ansökan om överprövning. Inköpscentralen har den 26/3 fått besked på att anbudsgivaren har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten och att Kammarrätten har beslutat att Inköpscentralen tills vidare inte får ingå avtal. Detta innebär att vi behöver avvakta beslut från Kammarrätten innan avtal kan tecknas avseende anbudsområde 1.

Om Ramavtalet

Ramavtalet ska tillgodose avropsberättigade myndigheters behov av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet ersätter tidigare ramavtal Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013.

Upphandlingen omfattade följande anbudsområden:

 • Anbudsområde 1. Helhetslösningar, rådgivning och produkter - område 1 är överprövat. Inköpscentralen meddelade tilldelningsbeslut för anbudsområde 1 i upphandlingen den 13 december 2019, men en ansökan om överprövning inkom till Förvaltningsrätten i Stockholm den 19 december 2019. Förvaltningsrättens målnummer är 29176-19.
 • Anbudsområde 2. Avrop av produkter från webbutik: https://avs.se/ski-avprodukter/
 • Anbudsområde 3. Rum för medicinsk bild och videokonferens. Anbudsområde 3 omfattar utrustning och installationstjänster för medicinsk bild och videokonferens (telemedicinska rum).

Så avropar och beställer du

Avrop sker via förnyad konkurrensutsättning för anbudsområde 1 och 3. För anbudsområde 2 sker avrop genom beställning från den webbutik som ramavtalsleverantören ska tillhandhålla.

Stöd för avrop

Innan avrop från ramavtalet AV-produkter och tjänster 2018 rekommenderar vi att du läser följande dokument:

 • Avropsvägledningen
 • Ramavtal
 • Förfrågningsunderlag

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsät

 4. Handla från webbutiken eller gör din förnyade konkurrensutsättning

  Område 2: Du kan beställa direkt från leverantörens webbutik.

  Område 3: I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.