Konstgräs 2019 DIS

Konstgräs 2019 DIS ska erbjuda kommuner och regioner ett enkelt och tryggt sätt att upphandla konstgräs. Det ska vara flexibelt att anpassa underlagen för egna krav och förutsättningar som kan finnas på efterfrågat konstgrässystem. Upphandlingarna görs via dynamiskt inköpssystem, DIS.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Konstgräs 2019

2020-09-01 till 2027-08-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för DIS:et. Avtalstiden är 7 år från avtalsstart.

Om upphandling av Konstgräs 2019 via DIS

Konstgräsmarknaden utvecklas snabbt och många nya material och innovativa lösningar har tillkommit de senaste åren och tillkommer hela tiden. Ramavtalet för konstgräs innebär att avropande myndigheter på effektivt sätt får ta del av alla dessa lösningar. De får därigenom möjlighet att påverka sina egna kontrakt efter sin egen verksamhets specifika behov så som spelegenskaper, nyttjandegrad och krav på miljöegenskaper.

De primära nyttorna med att avropa via Inköpscentralens ramavtal är följande:

  • Den upphandlande myndigheten kommer på ett enkelt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på den nivå de önskar. Tillsammans kan vi höja ambitionerna och driva på mot en mer hållbar utveckling inom konstgräsbranschen.
  • Tack vare kvalitetssäkrade upphandlingsmallar som är avstämda med leverantörerna kortas ledtiderna samtidigt som risken för överprövningar och försenade projekt minskar.
  • Den upphandlande myndigheten får tillgång till ett omfattande urval av leverantörer, vilket resulterar i effektiv konkurrens och bättre ekonomiska villkor.

DIS:et omfattar

DIS:et omfattas av fyra (4) kategorier:

  1. Anläggning/omläggning av konstgräs

Kategorin avser alla typer av konstgräs för ändamålet fotboll, multisport och offentlig miljö.

  1. Anläggning/omläggning av hybridgräs

Kategorin avser alla typer av hybridgräs för ändamålet fotboll, multisport och offentlig miljö.

  1. Rengöring och underhåll av konstgräs

Kategorin avser all form av rengöring och underhåll av konstgräs.

  1. Rengöring och underhåll av hybridgräs

Kategorin avser all form av rengöring och underhåll av konstgräs.

Så avropar och beställer du

Vid upphandling i DIS:et så anger ni vilken kategori upphandlingen avser och specificerar detta så att upphandlingen endast går till de leverantörer som är kvalificerade inom denna kategori.

Stöd för avrop

Vid varje enskild upphandling så kommer anbudsinbjudan att skickas till de leverantörer som vid tillfället är kvalificerade inom respektive kategori i DIS:et. Anbudsinbjudan kommer att bygga på mallar och vägledning som tillhandahålls av Inköpscentralen för att underlätta administrationen för den upphandlande myndigheten och skapa enhetlighet. Mallar och vägledning finns under stöddokument inom kort.

Leverantörer