Beläggningsarbeten

Ramavtal Beläggningsarbeten underlättar löpande drift och underhåll av gator och vägar i din kommun. Du får även tillgång till mallar med föreskrifter, förteckningar, prislistor samt mät- och ersättningsregler. Det blir extra värdefullt då avtalet är en utförandeentreprenad, vilket innebär att beställaren tar det största ansvaret.

Ramavtalet delas upp i fem geografiska omgångar för underhåll och arbete av kommunalt ägda gator, vägar, cykel- och gångbanor, parkeringsplatser med mera. Välj nedan utifrån vilken region du tillhör.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Beläggningsarbeten 2015:3

2016-10-10 till 2020-10-09

Omfattar Södermanlands, Värmlands, Örebro och Östergötlands län

Ramavtalet Beläggningsarbeten 2015:3 omfattar:

 • Underhållsbeläggningar
 • Vägmarkeringar på beläggningar som ingår i entreprenaden
 • Förarbeten
 • Återställningsarbeten

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information 27 juli 2018: Det är åter möjligt att avropa från NCC på Beläggningsarbeten 2015:3

SKI införde den 4 juli 2018 ett avtalsstopp för NCC Industry AB gällande ramavtalet Beläggningsarbeten 2015:3. Anledningen var att vi ansåg att det fanns tillräckligt med information för att misstänka avtalsbrott i form av att NCC inte accepterat avrop för arbeten prissatta med 1 kr i mängdförteckningen. Efter skriftväxling mellan SKI och NCC har NCC vidtagit åtgärder för att förebygga att liknande situationer upprepas i framtiden.

NCC är rangordnad etta på ramavtalet och ska enligt villkoren i ramavtalet tillfrågas i första hand vid beställningar.

NCC förebygger framtida avvikelser från ramavtalets villkor

NCC har genom en intern skrivelse, som, enligt bolaget, har skickats till samtliga anställda som kan komma att hantera ramavtalen, inklusive regionchefer, area- och sitemanagers samt supervisors, informerat om följande.

 • Att ramavtalets villkor och prislistor ska följas
 • Att NCC inte får hävda att arbeten som är prissatta med 1 krona i mängdförteckningen inte får ropas av eller inte kommer levereras
 • Att NCC utför arbeten som är prissatta med 1 krona i mängdförteckningen, utan att dessa måste utgöra en del i ett större åtagande.

Beställare som upplever, eller tidigare har upplevt, att leverantören inte följer ramavtalets villkor och prislistor eller inte levererar arbeten prissatta med 1 kr i mängdförteckningen, ombes att höra av sig till SKI. För detta ändamål eller om ni har synpunkter eller frågor med anledning av ramavtalet är ni välkomna att ta kontakt med vår kundsupport på mejl eller telefon: 08-525 029 96.

Information 3 juli 2018: Avropsstopp för NCC på Beläggningsarbeten 2015:3

SKI har beslutat införa ett tillfälligt avropsstopp för NCC Industry AB gällande ramavtalet Beläggningsarbeten 2015:3. Anledningen är att vi anser det finnas tillräckligt med information för att misstänka avtalsbrott från NCC:s sida. Avropsstoppet träder i kraft 4 juli 2018.

Frångår priserna i ramavtalet

Vi har fått vetskap om att NCC under juni uppgett för kund att bolaget vill ha mer betalt för arbeten som prissatts med en krona i NCC:s anbud. Informationen ska ha lämnats till kund först efter att beställda arbeten utförts. Det innebär att NCC inte följer villkoren i ramavtalet med SKI.

Det här innebär avropsstoppet

Avropsstoppet innebär att vi för tillfället tar bort NCC:s ramavtal ur vår avtalsdatabas. NCC kan då inte ta emot avrop från de upphandlande myndigheter som har rätt att använda ramavtalet Beläggningsarbeten 2015:3. Det är endast avrop som påbörjas efter att avropsstoppet trätt i kraft som påverkas. Avrop som redan genomförts eller påbörjats innan den 4 juli 2018 och som innebär att NCC tilldelas ett kontrakt omfattas alltså inte av avropsstoppet. Kontrakt som redan ingåtts med NCC påverkas heller inte, utan ska genomförs enligt avtalade villkor

Eftersom NCC är rangordnad 1:a på Beläggningsarbeten 2015:3 går alla avropsförfrågningar vidare till rangordnad 2:a - Peab Asfalt AB.

Utredningen fortsätter

Under avropsstoppet kommer vi att utreda om samma beteende förekommit gentemot andra kunder och informerar löpande om ärendet.

Vid frågor kontakta SKI kundsupport ski-kundsupport@sklkommentus.se 08-525 029 96

Beläggningsarbeten 2015:4

2016-12-12 till 2020-12-11

Omfattar Dalarnas, Gotlands, Stockholms, Uppsala och Västmanlands län

Ramavtalet Beläggningsarbeten 2015:4 omfattar:

 • Underhållsbeläggningar
 • Vägmarkeringar på beläggningar som ingår i entreprenaden
 • Förarbeten
 • Återställningsarbeten

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Beläggningsarbeten 2015:5

2017-05-04 till 2021-05-03

Omfattar Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Ramavtalet Beläggningsarbeten 2015:5 omfattar:

 • Underhållsbeläggningar
 • Vägmarkeringar på beläggningar som ingår i entreprenaden
 • Förarbeten
 • Återställningsarbeten

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.