Gata och park

Kategorin Gata och park är ett område som påverkar våra dagliga liv på flera sätt. Den innehåller produkter för parker och lekplatser, VA-material för dricksvatten och fungerande avloppssystem, avfallshantering, vägmärken och vägsalt.

Kontaktperson

Henrik Ellung

Henrik Ellung

Tel:
08-709 55 07
Skicka e-post

Kategoriansvarig Henrik Ellung berättar om sin kategori

"Idag trängs åttiofem procent av Sveriges befolkning – på mindre än två procent av landets yta. En omfattande förtätning av städerna innebär möjligheter och utmaningar, inte minst när det gäller den mark som idag är obebyggd. Parker, naturmark och de gröna kvaliteterna i den bebyggda stadsmiljön får därför en allt större betydelse för en hållbar stadsutveckling. Nya behov och funktioner behöver tillgodoses såsom mötesplatser, ytor för fritid och idrott m m. De många anspråken på grönområdena innebär avvägningar mellan intressen, och det krävs nya smarta lösningar för att säkerställa en fungerande och kostnadseffektiv utemiljö. Digitaliseringen driver kategorins utveckling framåt; Smarta soptunnor och robotgräsklippare medför nya möjligheter sett till hållbarhetsområdet.

Inom kategorin ryms ett flertal avtalsområden som berör samhällsviktiga verksamheter så som dricksvattenförsörjning, avfallshantering och vinterväghållning.

Utveckling: För att kunna skriva vassa förfrågningsunderlag, och träffa rätt i våra upphandlingar ser jag det som en självklarhet att verka för en aktiv dialog med leverantörer, branschorganisationer samt kunder. Detta medför i sin tur att SKI kan ta fram mer relevanta ramavtal för våra kunder som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle."

Ramavtal inom Gata och park

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Klottersanering 2020 2025-02-14 -
Fordonshinder 2020 2024-11-08 -
Konstgräs 2019 2027-08-31 -
Beläggningsarbeten 2018:1 2024-06-30 -
Beläggningsarbeten 2018:2 2024-06-30 -
Beläggningsarbeten 2018:3 2024-09-14 -
Beläggningsarbeten 2018:4 2024-10-11 -
Beläggningsarbeten 2018:5 2025-01-31 -
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial 2018 2024-01-19 -
Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 2023-05-31 -
Avfallskärl och avfallspåsar 2018 2023-04-30 -
Park- och lekplatsutrustning 2017 2022-12-03 -
Beläggningsarbeten 2015:5 2021-05-03 -

Pågående upphandlingar inom Gata och park

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
VA-material 2019-2 Överprövad - Januari 0001
Konstgräs 2019 Pågående 2315 dagar kvar (2027-07-07) September 2020
Parkmaskiner och gräsklippare 2019 Pågående - Mars 2021
Klottersanering 2020 Pågående - Februari 2021
Elektriska arbetsfordon 2020 Pågående - September 2021
Park och lekplatsutrustning 2021 Planerad - November 2022