Frågor och svar om ramavtalet Fordon

Vanliga frågor

Kan vi tanka HVO diesel och HVO100 i våra dieseldrivna fordon?

HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kemiskt i stort är lika det fossila dieselbränslet. HVO säljs inblandad i vanligt dieselbränsle och uppfyller då alla specifikationerna i standarderna för dieselbränslen och är godkända för användning i alla dieselmotorer.

HVO100 (100% HVO) som uppfyller standarden SS-EN 15940:2016+A1:2018 säljs också i Sverige och kräver godkännande från fordonstillverkaren för användning i respektive fordon då den normalt inte fullt ut uppfyller specifikationerna i de av fordonsindustrin accepterade standarderna för dieselbränsle, såsom SS 15 54 35 och SS-EN 590.

För närmare information om vilka fordon som accepterar HVO100 hänvisas till respektive fordonsbolags hemsida.

Hur ska vi göra med restvärdet?

Restvärdet på bilen kan anges i procent eller i ett garanterat återköpsvärde, som ni får av återförsäljarna. Fråga gärna återförsäljarna om en skriftlig specificering av värdet.

Kan man upphandla begagnade fordon?

Nej, det ingår inte i SKIs ramavtal

Finns det mallar för avropsstöd?

Ja, titta i sammanställning av bilagor ovanför leverantörerna.

Vi har fått in ett anbud på fordon som är utanför sammanställningslistan, får vi anta det anbudet?

Kontroll av anbud ska alltid göras mot den senast uppdaterade fordonslistan, "Sammanställning personbilar/förmånsbilar/transportfordon - Fordon 2018 (datum)". Uppdatering av Sammanställningsfilerna utförs oftast på måndagar. Rekommendationen är att sätta sista anbudsdag på en tisdag för kunna göra en kontroll mot den senast uppdaterade listan.

Kan jag göra ytterligare preciseringar än dem som ni ger som exempel? Om vi behöver ett tillgänglighetsanpassat fordon?

Det är möjligt att göra preciseringar för att anpassa fordonet efter era unika behov. Helt nya funktionskrav får dock inte ställas.

Kan vi avropa vilket fordon som helst?

Nej, den förnyade konkurrensutsättningen konkurrensutsätter funktionen. För hjälp med hur ett avrop går till steg för steg, se Avropsvägledningen, punkt 3 Avrop på ramavtalet.