Frågor och svar om ramavtalet Fordon

Vanliga frågor

Kan vi tanka HVO diesel i våra dieseldrivna fordon?

Kontrollera alltid med tillverkaren om fordonsmodellen är godkänd för HVO eller HVO-blandad diesel. HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer.
Ren HVO uppfyller normalt inte standarderna för användning i dieselmotorer och kräver ett godkännande från fordonstillverkaren för att fordonsgarantierna även fortsatt skall gälla.

Hur ska vi göra med restvärdet?

Restvärdet på bilen kan anges i procent eller i ett garanterat återköpsvärde, som ni får av återförsäljarna. Fråga gärna återförsäljarna om en skriftlig specificering av värdet.

Kan man upphandla begagnade fordon?

Nej, det ingår inte i SKIs ramavtal

Finns det mallar för avropsstöd?

Ja, titta i sammanställning av bilagor ovanför leverantörerna.

Vi har fått in ett anbud på fordon som är utanför sammanställningslistan, får vi anta det anbudet?

Kontroll av anbud ska alltid göras mot den senast uppdaterade fordonslistan, "Sammanställning personbilar/förmånsbilar/transportfordon - Fordon 2018 (datum)". Uppdatering av Sammanställningsfilerna utförs oftast på måndagar. Rekommendationen är att sätta sista anbudsdag på en tisdag för kunna göra en kontroll mot den senast uppdaterade listan.

Kan jag göra ytterligare preciseringar än dem som ni ger som exempel? Om vi behöver ett tillgänglighetsanpassat fordon?

Det är möjligt att göra preciseringar för att anpassa fordonet efter era unika behov. Helt nya funktionskrav får dock inte ställas.

Kan vi avropa vilket fordon som helst?

Nej, den förnyade konkurrensutsättningen konkurrensutsätter funktionen. För hjälp med hur ett avrop går till steg för steg, se Avropsvägledningen, punkt 3 Avrop på ramavtalet.