Stationstankning 2017

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Stationstankning 2017

2018-04-16 till 2022-04-15

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Den första juli 2018 infördes reduktionsplikt på den svenska drivmedelmarknaden. Syftet är att nå de nationella klimatpolitiska målen. Läs mer under Aktuellt om ramavtalet längst ned på sidan.

Med Stationstankning 2017 tar vi ytterligare steg mot marknadens bästa ramavtal för drivmedel.

Ramavtalet Stationstankning 2017 omfattar

Drivmedel för personbilar och lätta transportfordon på olika typer av drivmedelsanläggningar, indelat i tre produktområden:

 • Övriga drivmedel
  Bensin, diesel, HVO100, övrig biodiesel och etanol E85
 • Fordonsgas
  BiogasBas och biogas100
 • Snabbladdning
  Effekt på mer än 22kW och laddtid på 20-40 minuter
 • Övriga produkter
  Som automattvätt, tillbehör som spolarvätska, smörjolja och andra fordonsrelaterade produkter.

Circle K inför krav på PIN-kod

Inom kort kommer Circle K att införa krav på PIN-kod vid tankning och övriga inköp. Det innebär att det inte lägre kommer att vara möjligt att signera kortköp. Exakt datum för denna förändring är inte fastställt.

Circle K har i dagarna direktkontakt med de upphandlande myndigheter som signerar många köp. Företaget uppmanar upphandlande myndigheter att registrera sig i Circle K:s kundportal. I kundportalen får man en översikt över sina kort och kan beställa PIN-koder.

För vidare information hänvisar vi till Circle K:s VIP-Support 08-429 65 33 eller till hemsidan www.circlek.se

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning under fliken Stöddokument. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först.
  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 4. När kan du göra avsteg från rangordningen?

  Så långt det är möjligt ska du använda den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nummer ett. I ramavtalet finns fastslagna undantag då rangordningen kan frångås. Se dessa i avropsvägledningen bland stöddokumenten.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet