Laddningspunkter 2018

När användningen av elbilar ökar i landet, ökar också behovet av laddningspunkter till elbilar och laddhybrider. Med Laddningspunkter 2018 vill vi hjälpa er i ambitionen att bidra till en bättre miljö i kommunen och nå målet om en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Laddningspunkter 2018

2020-03-18 till 2026-03-18

Om upphandling av laddningspunkter via DIS

Målet är att det dynamiska inköpssystemet (DIS) ska innehålla ett utbud av laddningspunkter med kringliggande tjänster som kan tillgodose de flesta behoven från normalladdning till snabbladdning. Detta för att upphandlande myndigheter både ska kunna komplettera befintlig laddinfrastruktur och planera för sina kommande behov av laddningspunkter.

De upphandlande myndigheter som kan använda DIS:et befinner sig i olika skeden av elektrifieringen av sin fordonsflotta och kommer därför att ha behov av olika produkter och tjänster under DIS:ets giltighetstid. Underlaget ger möjlighet för upphandlande myndigheter att precisera och anpassa vissa krav utifrån egna förutsättningar och mål.

Genom DIS:et får upphandlande myndigheter stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen. Samtliga leverantörer uppfyller kvalificeringskrav enligt ESPD, krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet samt kvalitets- och miljöarbete. Därutöver uppfyller de högt ställda tekniska krav.

Stöddokumenten som tagits fram ger stöd när upphandlande myndigheter gör sina egna specifika upphandlingar inom DIS:et. Utöver en inköpsvägledning finns bland annat en grundläggande checklista som innehåller information om teknik, terminologi osv. och som beskriver vilka åtaganden upphandlande myndigheter måste vidta innan laddningspunkter kan installeras.

DIS:et omfattar

 • Delområde 1 – Helhetslösning
  Delområdet avser en helhetslösning, dvs. allt som rör laddning av fordon, från installation till drift, underhåll, betallösning och uppföljning. I detta område ingår hårdvara samt alla relevanta tjänster som är kopplade till laddningspunkten.
 • Delområde 2 – Tjänster
  Delområdet avser möjlighet att enbart upphandla delar av en större helhetslösning. I detta område är det möjligt att enbart upphandla tjänster kopplade till laddningspunkten. En tjänst kan exempelvis avse installation, drift, underhåll, identifiering av vem som laddar, betallösning, lastbalansering eller service och kundsupport.
 • Delområde 3 - AC-laddning
  Detta delområde avser möjlighet att enbart upphandla delar av en större helhetslösning. I delområde 3 är det möjligt att enbart upphandla AC-laddare utan tillhörande tjänster. Detta kan vara aktuellt för den upphandlande myndigheten som vill komplettera en befintlig laddinfrastruktur eller enbart ha hårdvaran på plats.
 • Delområde 4 - DC-laddning
  Detta delområde avser möjlighet att enbart upphandla delar av en större helhetslösning. I delområde fyra är det möjligt att enbart upphandla DC-laddare utan tillhörande tjänster. Detta kan vara aktuellt för den upphandlande myndighet som vill komplettera en befintlig laddinfrastruktur eller enbart ha hårdvaran på plats.

Vilka leverantörer som för tillfället är anslutna framgår i den gråa rutan här på sidan.

Så avropar och upphandlar du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@sklkommentus.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Vägledning för inköp Laddningspunkter 2018 med tillhörande bilagor:

 • Bilaga 1. Checklista laddningspunkter (information till upphandlande myndigheter inför upphandling)
 • Bilaga 2a - Kravlista delområde 1 Helhetslösning
 • Bilaga 2b – Kravlista delområde 2 Tjänster
 • Bilaga 2c - delområde 3 AC-laddning
 • Bilaga 2d - delområde 4 DC-laddning
 • Bilaga 3 - Ordlista
 • Bilaga 4 - Kommersiella villkor Laddningspunkter 2018 (mellan leverantör och Inköpscentralen)
 • Bilaga 5a - Avropsmall delområde 1
 • Bilaga 5b - Avropsmall delområde 2
 • Bilaga 5c - Avropsmall delområde 3
 • Bilaga 5d - Avropsmall delområde 4
 • Bilaga 6 - Kontraktsmall för specifik upphandling Laddningspunkter 2018
 • Bilaga 7 - Flödesschema Laddningspunkter 2018

Leverantörer

Ansök till Laddningspunkter 2018 här.

Kvalificerade leverantörer

 • CTEK (delområde 2 och 3)
 • OKQ8 (delområde 2 och 3)

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen. Börja gärna med ett läsa igenom Vägledningen för inköp samt Bilaga 1 – Checklista laddningspunkter innan du fyller i dokumenten. Fyll sedan i Avropsmallen (någon av bilagorna 5a-5d) för det delområde som du vill använda dig av.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@sklkommentus.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Webbinarium Laddningspunkter

Den 28 maj 2020 arrangerade Kommunförbundet Skåne ett webbinarium om

Kommuners stöd i upphandling för laddinfrastruktur

När er kommun väl har landat i beslutet om var laddstolparna ska stå så behöver ni göra en upphandling. Detta för att hitta rätt infrastruktur och rätt lösningar som motsvarar både krav och förväntningar. Marknaden för laddinfrastruktur är ung och det finns väldigt mycket att tänka på. Därför kommer våra inbjudna gäster från SKL Kommentus att berätta om det stöd som de erbjuder de kommuner som ska upphandla laddinfrastruktur.

Se inspelningen av vår presentation om Laddningspunkter på webbinariet (43:15 minuter in i inspelningen).

Se vår Powerpoint presentation (PDF-dokument, 2,2 MB, nytt fönster)