Laddningspunkter 2018 DIS

När användningen av elbilar ökar i landet, ökar också behovet av laddningspunkter till elbilar och laddhybrider. Med Laddningspunkter 2018 vill vi hjälpa er i ambitionen att bidra till en bättre miljö i kommunen och nå målet om en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Laddningspunkter 2018

i
DIS:et Laddningspunkter 2018 kommer att göras om. Läs mer på sidan.

Om upphandling av laddningspunkter via DIS

Målet är att det dynamiska inköpssystemet (DIS) ska innehålla ett utbud av laddningspunkter med kringliggande tjänster som kan tillgodose de flesta behoven från normalladdning till snabbladdning. Detta för att upphandlande myndigheter både ska kunna komplettera befintlig laddinfrastruktur och planera för sina kommande behov av laddningspunkter.

De upphandlande myndigheter som kan använda DIS:et befinner sig i olika skeden av elektrifieringen av sin fordonsflotta och kommer därför att ha behov av olika produkter och tjänster under DIS:ets giltighetstid. Underlaget ger möjlighet för upphandlande myndigheter att precisera och anpassa vissa krav utifrån egna förutsättningar och mål.

Genom DIS:et får upphandlande myndigheter stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen. Samtliga leverantörer uppfyller kvalificeringskrav enligt ESPD, krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet samt kvalitets- och miljöarbete. Därutöver uppfyller de högt ställda tekniska krav.

Stöddokumenten som tagits fram ger stöd när upphandlande myndigheter gör sina egna specifika upphandlingar inom DIS:et. Utöver en inköpsvägledning finns bland annat en grundläggande checklista som innehåller information om teknik, terminologi osv. och som beskriver vilka åtaganden upphandlande myndigheter måste vidta innan laddningspunkter kan installeras.

Laddningspunkter 2018 görs om

Inköpscentralen har upptäckt brister i underlaget till det dynamiska inköpssystemet (DIS) Laddningspunkter 2018 som inte har gått att åtgärda utan att bryta mot reglerna i LOU.

Därför gör Inköpscentralen ett omtag med Laddningspunkter för att ytterligare förenkla processen för leverantörer och kunder, tydliggöra vilka krav som ställs samt bättre spegla kundernas behov och branschens leveransupplägg.

Ett nytt DIS beräknas vara på plats strax efter årsskiftet.

Frågor och svar

Vad händer med pågående upphandlingar?

Det pågår inga upphandlingar med stöd av DIS:et. De kunder som har uttryckt intresse för att göra en upphandling från DIS:et kommer att behöva avvakta tills det nya DIS:et är på plats innan en upphandling kan genomföras.

Vad händer med de leverantörer som antagits?

De leverantörer som kvalificerat sig i DIS:et kommer att behöva skicka in en ny kvalificeringsansökan i det nya DIS:et. Men förhoppningen är att mycket stora delar av den tidigare ansökan kan återanvändas, så att de kvalificerade leverantörerna inte behöver göra samma jobb två gånger eller sätta ihop en helt ny ansökan. Ambitionen med det nya DIS:et är att kvalificeringskraven, om något, ska vara lägre ställda än i nuvarande DIS.

Vad händer med de leverantörer som inkommit med en ansökan till DIS?

Ansökan kommer inte att godkännas eftersom DIS:et stängs ner. Däremot är förhoppningen att ansökan kan användas i stora delar i det nya DIS:et (se ovan).