Fordon

Ramavtalet Fordon 2014-2 är bland de mest använda i vår avtalsportfölj och erbjuder dig möjligheten att anpassa fordonen efter dina behov.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Fordon 2014-2

2015-04-13 till 2019-04-12
i
Mercedes-Benz avslutar delområde A - personbilar. Läs mer under fliken Leverantörer, klicka på länken till Tendsign vid Mercedes-Benz Sverige AB.

Ramavtalet för Fordon 2014-2 omfattar:

Ett brett utbud av bilar från marknadens största fordonsaktörer - både person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

Bilarna uppfyller högt ställda miljö- och säkerhetskrav och valen av drivmedel är följande:

- Bensin
- Diesel
- Gas
- Etanol
- El

17 fordonsleverantörer med återförsäljare runt om i landet ger dig stor möjlighet att teckna kontrakt med en lokal leverantör.

Sammanställningsfilerna med fordon uppdateras oftast varje vecka. Du hittar dem under fliken Stöddokument.

Information 2018-10-25

EuroNcap har gjort förändringar i sina tester av fordon och dessa förändringar påverkar SKIs aktuella ramavtal Fordon 2014-2. SKI har fattat ett beslut att godkänna nya fordonsmodeller (som är testade enligt EuroNcap 2018) som har minst 1,5 p (framsäte). OBS! Kravet på minst 2,0 p gäller fortfarande för samtliga modeller testade före 2018. Den justerade poängnivån gäller för whiplashtestet.

Modellnamnet på fordonet i Sammanställningsfilen kommer att ha ”ENCAP 2018” inom parentes. T.ex. Volvo XC40 T4 AWD (ENCAP 2018).

Så påverkar Bonus-Malus Fordon 2014-2

Då Bonus-Malus trädde i kraft 1 juli 2018 försvann den nuvarande miljöbilsdefinitionen. Den nya definitionen påverkar vårt ramavtal, vilket vi kommer anpassa oss efter. Läs mer under fliken Historik och viktiga händelser.

Information om den nya testcykeln WLTP finns längst ned på denna sida.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Så påverkar Bonus-Malus Fordon 2014-2

I och med att Bonus-Malus trädde i kraft den 1 juli 2018, så försvann den nuvarande miljöbilsdefinitionen. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag till ny miljöbilsdefinition, som presenteras under hösten.

SKIs krav i ramavtalet Fordon 2014-2 motsvarar kraven i den tidigare miljöbilsdefinitionen. Utgångspunkt är att tills vidare behålla den nuvarande miljöbilsdefinitionen för de fordon som berörs i ramavtalet.

Den nya testcykeln WLTP, och även de korrelerade NEDC-värden som räknas fram, ger dock högre CO2-värden än tidigare och därmed riskerar många fordonsmodeller som klassats som miljöbilar att falla bort från ramavtalen. För att behålla utbudet av modeller så intakt som möjligt, så kompenseras de i miljöbilsformeln framräknade högsta tillåtna värdena för CO2 med ett antal procent.

Enligt branschen ligger den procentuella förändringen runt 10 % och det är även den nivå som SKI förordar. Lösningen innebär att det framräknade värdet för högsta tillåtna CO2-utsläpp räknas upp med 10 %. Därmed skulle merparten av de bilmodeller som idag omfattas av ramavtalet kunna kvarstå.

För avropsberättigade myndigheter som vill ställa mer långtgående krav på till exempel lägre CO2-utsläpp eller klimatbonusberättigad bil finns möjlighet att ställa sådana krav vid avrop från ramavtalet.