Fordon beställ direkt

Ramavtalet Fordon beställ direkt 2014 erbjuder ett enklare sätt att avropa fordon på och kompletterar vårt ordinarie ramavtal Fordon 2018. Avtalet kan användas av fordonsansvariga och beställare inom kommun, landsting och kommunala bolag vid mindre beställningar, till exempel av småbilar.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Fordon beställ direkt 2014

2016-01-19 till 2020-01-18

Det väl avgränsade utbudet tillgodoser behovet av fordon som går att beställa direkt på marknaden och förenklar för dig som köpare. Avrop från avtalet sker genom rangordning och du kan avropa totalt max 3 fordon per avrop.

Ramavtalet för Fordon beställ direkt 2014 omfattar följande fordonsgrupper

Personbilar

Aa: 3-5-dörrars småbilar
Leverantör: Peugeot, Renault och Din Bil Volkswagen Group Sverige

Ab: Kombimodell av Aa
Leverantör: Renault

Ba: 3- och 5-dörrars småbilar i den s.k. Golfklassen
Leverantör: Peugeot och Din Bil Volkswagen Group Sverige

Bb: Kombimodell av Ba
Leverantör: Din Bil Volkswagen Group Sverige

Transportfordon

Ea: Minibuss med plats för 7-8 personer
Leverantör: Renault och Din Bil Volkswagen Group Sverige
Det extakta utbudet av fordon hittar du i avropsvägledningen under fliken stöddokument.

Söker du andra fordon?

Vill du avropa från andra fordonsgrupper, göra större beställningar, längre leveransavtal eller har behov av preciseringar hänvisar vi till ramavtalet Fordon 2018.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information februari 2018: Vi förbereder oss för nya miljökrav

Nya beskattningsregler, Bonus-Malus, gäller från och med 1 juli 2018. Samtidigt försvinner den nuvarande miljöbilsdefinitionen. En uppdatering av förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor är på gång och eventuellt ett nytt miljöbilsbegrepp.

Innan det är klart behövs någon form av övergångsregler för Fordon beställ direkt 2014. En utredning i samråd med andra myndigheter och organisationer om hur dessa regler ska utformas pågår. Vi återkommer med ny information så snart som möjligt.