Fordon

Ramavtalen för fordon är bland de mest använda i vår avtalsportfölj. Det nya ramavtalet Fordon 2018 kommer även fortsättningsvis ge dig och din organisation tillgång till ett stort utbud av personbilar och transportfordon. Avtalet har utökats med ett nytt delområde – Förmånsbilar.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Fordon 2018

2019-02-04 till 2021-02-03

Om Ramavtalet

Ramavtalet Fordon 2018 erbjuder ett stort utbud av personbilar och transportfordon. Avtalet har utökats med ett nytt delområde – Förmånsbilar.

Urvalet på hela avtalet består av olika varumärken och modeller till bra priser.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet omfattar fabriksnya personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton. Du har även möjlighet att köpa tillhörande service av avropade fordon. Krav på miljö och säkerhet finns ställda i avtalet och dessa kan du anpassa vid ditt avrop så att de satta miljömålen nås.

Avtalet omfattar tre delområden:

Delområde A – Personbilar

Delområde B – Förmånsbilar

Delområde C – Transportfordon

Varje delområde avser hela Sverige som ett geografiskt område och innehåller flera fordonsklasser. Många fordonsleverantörer med återförsäljare runt om i landet ger dig stor möjlighet att teckna kontrakt med en lokal leverantör efter avropet.

Hitta mer information under flikarna nedan:

Under fliken Stöddokument finns samlad information om hur du använder ramavtalet. Där finns bland annat avropsstöd för de tre delområdena med information om hur ramavtalet används. Sammanställningsfilerna med fordon uppdateras löpande.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantörerna.

Den nya testmetoden för nya bilar, WLTP, införs i Bonus-malussystemet från 1 januari 2020, med en viss justering.

Införandet av WLTP leder till att värdena för koldioxidutsläppen blir ca 20-25 procent högre för personbilar och ca 30 procent högre för lätta lastbilar jämfört med dagens värden. Från och med årsskiftet kommer fordonsskatten, malusen, därmed att öka mycket kraftigt. För bonusbilarna har regeringen valt att justera gränsvärdena för bonus från 60 till 70 gram CO2. Anledningen till denna justering är att fler av laddhybriderna ska få behålla sin bonus, vilket är bra, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden. För ytterligare information, läs mer här.

Så påverkar Bonus-Malus Fordon 2018

Då Bonus-Malus trädde i kraft 1 juli 2018 försvann den gamla miljöbilsdefinitionen. Läs mer om Bonus Malus på Transportstyrelsens webbplats.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För delområden A och C i avtalet gäller förnyad  konkurrensutsättning, se steg 4-11 nedan. För delområde B gäller särskild fördelningsnyckel, se avropsvägledningen under fliken Stöddokument. 

 4. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsät

 5. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 6. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 7. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 8. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 9. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 10. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 11. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. Kom ihåg att få med viktiga detaljer som leveransvillkor och vad som gäller vid leveransförseningar i kontraktet. Ta gärna stöd av bilagan ALOS05, som ingår i ramavtalet och finns under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.