Fordon

Kategori Fordon innehåller ramavtalen som en vagnparksförvaltare (fleetmanager) behöver. I denna kategori finns avtal för köp av nya fordon, drivmedel till fordonen samt olika ekonomiska lösningar om det finns behov av finansiering för bilinköpen.

Kontaktperson

Torunn Acking

Torunn Acking

Tel:
08-709 59 70
Skicka e-post

Kategoriansvarig Torunn Acking berättar om sin kategori

Det finns ett mål att Sverige ska ingå bland världens första fossilfria välfärdsländer. För att minska utsläppen av växthusgaser krävs konkreta åtgärder genom tre b:n - bilen, bränslet och beteendet. Rena elbilar och gasbilar ökar säger prognoserna, vilket stämmer överens med vårt nästa fordonsavtal Fordon 2018. Fokus på miljön är viktigt för alla och i den förnyade konkurrensutsättningen kan den avropande myndigheten anpassa kraven efter de miljömål som är satta i kommunen. Vi kommer även kunna tillgodose behovet av förmånsbilar. Ett välkommet tillskott i kategorin under 2019 är dessutom nya ramavtalet Laddningspunkter där våra kunder kan avropa hårdvaran som behövs för att underlätta laddningen av eldrivna fordon. Därmed blir vägen mot en fossilfri fordonsflotta både snabbare och rakare.

Utveckling: Som kategoriansvarig har jag öron och ögon öppna för att inte missa vad som händer inom mitt område. Att möta leverantörer och branschorganisationer är självklart. Det finns alltid något nytt att ta till sig. 

Ramavtal inom Fordon

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 2021-09-30 -
Fordon 2018 2021-02-03 -
Fordon beställ direkt 2014 2020-01-18 -
Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing 2016 2020-12-19 -
Vagnparksfinansiering Operationell leasing 2014-2 2019-10-31 -
Finansiell Fordonsleasing 2017 2021-09-05 -
Stationstankning 2017 2020-04-15 -

Pågående upphandlingar inom Fordon

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Laddningspunkter 2018 Planerad - Mars 2020
Fordonsleasing 2019 Planerad - Mars 2020