Kopieringspapper inklusive pall

Ramavtalet Kopieringspapper inklusive pall vänder sig till dig som har behov av större mängder kopieringspapper.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Kopieringspapper inkl. pall 2014

2015-11-30 till 2019-11-30

Ramavtalet ger dig möjlighet att enkelt beställa papper kartongvis eller på hela pallar.

Ramavtalet för Kopieringspapper inklusive pall 2014 omfattar

 • Vitt och färgat papper
 • Arkivbeständigt papper
 • Åldersbeständigt papper

Samtliga papper i kartong eller på pall. Övrigt sortiment finns presenterat i bruttoprislistan med fastslagen rabattsats.

Höga miljökrav

I upphandlingen har vi bland annat ställt miljökrav från Miljöstyrningsrådets krav för tryck- och kopieringspapper. Den största miljöpåverkan för pappersprodukter sker vid produktionen i form av råvaruanvändning, utsläpp till vatten och luft samt energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser. Miljöstyrningsrådets krav är framtagna för att minimera miljöpåverkan från dessa områden.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Godkända prisjusteringar publicerade

Prisjusteringar för 2018 som leverantören aviserat och fått godkänt enligt avtalsvillkoren är nu publicerade som uppdaterade prislistor.