Hygien, papper och plastmaterial

Ramavtal Hygien- papper och plastmaterial erbjuder fördelaktiga priser och villkor för volymprodukter i hygiensyfte, servering, kök och beredning.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport så hjälper vi dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hygien, papper och plastmaterial 2013

2015-03-30 till 2019-03-29

Ramavtalet erbjuder dig fördelaktiga priser och villkor för volymprodukter i hygiensyfte, servering, kök och beredning. Produktsortiment är relevant med enkla beställningsrutiner.

Ramavtalet Hygien, papper och plastmaterial 2013 omfattar

Ett produktsortiment som innehåller bland annat plast- och aluminiumartiklar för servering och förvaring, plastpåsar, sopsäckar, handskar, torkpapper, toalettpapper, kartonger, medicinbägare, sprutfat, tvättlappar, provtagningsunderlägg och mycket mera.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information januari 2018: Avtalsleverantörerna Papyrus och OCAY har bytt namn

Papyrus har bytt namn till Procurator Sverige AB. Organisationsnummer är det samma som tidigare. Även OCAY har bytt namn och blivit AllOffice.