Förbrukningsmaterial

Kategorin Förbrukningsmaterial omfattar det som kontoret eller arbetsplatsen behöver - exempelvis pärmar, block, stiftpennor, dokumentförstörare, bläckpatroner, tonerkassetter eller ergonomiska tillbehör för skrivbordet.

Kontaktperson

Christina Öhlund

Tel:
08-709 59 35
Skicka e-post

Avtalsansvarig Christina Öhlund berättar om sin kategori

"Miljö- och hållbarhetsfrågan kring producent- och grossistleden är väsentliga områden som behöver utvecklas. Produktutvecklingen går fort och konkurrensen gör att priserna sjunker. Därför är det viktigt att säkerställa god kvalitet – på både produkter, tjänster och leverantörer - så våra kunders miljö- och hållbarhetsmål kan tillgodoses.

Utveckling: Vi för en nära dialog med andra upphandlande myndigheter och branschorganisationer för att renodla och få branschen att utvecklas mot det offentliga behovet."

Ramavtal inom Förbrukningsmaterial

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Kontorsmaterial 2014 2019-12-06 -
Datormaterial inkl tonerkassetter 2014 2019-11-30 -
Kopieringspapper inkl. pall 2014 2019-11-30 -
Hygien, papper och plastmaterial 2013 2019-03-29 -
Skolmaterial 2014-2 2020-03-20 -

Pågående upphandlingar inom Förbrukningsmaterial

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 Planerad - April 2020
SKL Kommentus UC