Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014

I ramavtalet ingår kontroller på de krav som du ställt på era egna leverantörer gällande internationella konventioner, regionala och lokala lagar om arbetsskydd och arbetsmiljö. Ramavtalet omfattar även revisioner på leverantörernas huvudkontor.

Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014

2015-09-07 till 2019-09-06

I ramavtalet ingår kontroller på de krav som du ställt på era egna leverantörer gällande internationella konventioner, regionala och lokala lagar om arbetsskydd och arbetsmiljö. Ramavtalet omfattar även revisioner på leverantörernas huvudkontor.

Ramavtalet Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014 omfattar

Revisionstjänster, inspektion eller revision i tre kategorier:

Kategori 1 - Inspektion/revision under två dagar hos dina tillverkare

Inspektionen eller revisionen genomförs av två representanter från SKI:s ramavtalsleverantör. De gör observationer av förhållanden på arbetsplatsen som angivits i beställningen av inspektionen/revisionen.

Kategori 2 - Inspektion/revision under tre dagar hos dina tillverkare och underleverantörer

Inspektionen eller revisionen genomförs av två eller fler representanter från SKI:s ramavtalsleverantör. De gör observationer av förhållanden på arbetsplatsen som angivits i den förnyade konkurrensutsättningen av inspektionen/revisionen.

Kategori 3 - Inspektion/revision under en dag hos din leverantörs huvudkontor

Inspektionen eller revisionen genomförs av en representant från SKI:s ramavtalsleverantör. Den genomförs hos din leverantör, som har tillverkning förlagd i annat land.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information juni 2017: Grangus AB utgår som leverantör på avtalet

Leverantören Grangus AB avslutar sitt engagemang som ramavtalsleverantör på Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014. Orsaken är personalbrist inom området. Grangus slutför påbörjade uppdrag, men i övrigt sker uppsägningen med omedelbar verkan.

Skrivet om avtalet